Facultatea de Fizică și Inginerie – unică în Republică, cu tradiții și rezultate de invidiat

Postat 18/07/2019 in categoria Noutati

Pregătirea specialiștilor în cadrul Facultății de Fizică și Inginerie

Începând cu anul 2003, facultatea de Fizică și Inginerie pregătește ingineri la programele Tehnologia informației și Inginerie și managementul calității. Pentru pregătirea cadrelor în domeniul IT, facultatea invită specialiști din diverse Companii IT, care organizează cu studenții traininguri de dezvoltare profesională. Absolvenții programelor respective sunt angajați în domeniul ingineresc, acoperind necesitățile pieții muncii.

În prezent, Facultatea de Fizică şi Inginerie îşi propune realizarea activităţii didactice şi de cercetare, pe baza valorilor consacrate şi a cerinţelor societăţii, în condiţiile promovării calităţii şi eficienţei prin implementarea sistemului de credite transferabile şi prin elaborarea standardelor de formare profesională.

Cadre didactice cu renume mondial, ce contribuie la formarea specialiștilor din cadrul Facultății

Studiile la facultate sunt axate pe trei cicluri: licență, master, doctorat. Facultatea are un corp didactic cu un potenţial științific și intelectual înalt, implicat alături de studenţi, masteranzi şi doctoranzi atât în proiecte de cercetare internaționale, cât și în activitatea în cadrul companiilor private IT. În rândul profesorilor Facultății sunt persoane cu rezultate inovative de talie mondială, publicate în revistele științifice de top internaționale, inclusiv și în coautorat cu Laureatul Premiului Nobel

(vezi: http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=6698&new_language=0).

Laboratorul educațional e-Drone – baza formării viitorilor specialiști în domeniul Tehnologiei Informației

În cadrul laboratorului e-Drone, studenții Facultății de Fizică și Inginerie realizează diverse proiecte cu ajutorul seturilor Arduino (1 – detector de gaz; 2 – dispozitiv de răcire a cafelei; 4,5 – sferă de cristal). Fiecare proiect se realizează din imaginația fiecărui student în parte.

1

2

3

Înmânarea diplomelor absolvenților Facultății de Fizică și Inginerie de către absolventul facultății dl Florentin Paladi, dr.hab., prof.univ., prorector pentru activitatea științifică

În fiecare an, la Facultate, are loc Ceremonia de decernare a diplomelor la ciclul I licență și ciclul II master. La ceremonie sunt prezenți profesorii, șefii de departamente, decanul și prodecanul facultății. În discursul sau, absolventa programului Fizica și Ingineria Semiconductorilor din Republica Populara Chineza, dra Meiling Yao, a apreciat înalt calitatea studiilor obținute sub îndrumarea profesorilor Facultătii de Fizica si Inginerie.

4

5

6

Facultatea de Fizică și Inginerie, cea mai solicitata de către angajatori

Absolvenții facultății sunt angjați în Companii IT, Instituții de cercetare, laboratoare și centre de expertiză atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele ei.

Angajarea absolvenților din domeniul IT și alte domenii în marile Companii și Instituții de talie

Absolvenții programelor de studii din domeniul Tehnologiei informației, atât la ciclul I, licență, cât și la ciclul II, master sunt deja angajați și solicitați în marile Companii IT, cu renume mondial așa ca: Intel, IBM, Google, Ratheon, Google, Bruker, Endawa, Orange, Cedacri International, Allied-Testing, Moldcell, Unite, CodeFactory, Pentalog, Digital Video Laboratory, Arobs, unde se bucură de succese și popularitate.

Absolvenții programelor de licență și master din domeniul Ingineriei și managementului calității sunt solicitați la angajarea în laboratorele de încercări acreditate la nivel național și internațional, la Institutul Național de Metrologie, Institutul de Standardizare din Moldova, în diverse companii ce prestează sevicii metrologice de înaltă calificare.

Absolvenții programelor de licență și master la Fizică sunt universali. Ei sunt solicitați atât la angajarea pe tărâmul pedagogic, cât și în cercetare, după cum urmează: licee, colegii, universități, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D.Ghițu” și diverse Instituțiii de cercetare din lume. Este cunoscut faptul, că cei mai mari specialiști de renume mondial în domeniul Tehnologiei informației, de asemenea sunt fizicienii, datorită studiilor fundamentale obținute. De aceea, ei respectiv sunt angajați și în domeniul IT, unde au realizări la nivel internațional.

Practic cu toate companiile și instituțiile sus-menționate, facultatea are parteneriate.

Mobilitatea academică – populară în rândurile studenților facultății

Foarte mulți studenți ai facultății au beneficiat de burse Erasmus+ (burse de mobilitate), în universități internaționale. Unul dintre ei este absolventul programului Tehnologii Informaționale, Serghei Adamov, cu succese academice remarcabile și coordonator PR și comunicare Erasmus Students Asociation from Moldova.

7

Absolventul a menționat următoarele:

„+Sunt nespus de bucuros că am studiat la Facultatea de Fizică și Inginerie, USM, care mi-a deschis ușile spre alte experiențe academice din țările UE. Buna pregătire de aici mi-a permis să câștig două burse Erasmus+, într-un singur an universitar, la Facultatea de Calculatoare din cadrul Universității Politehnice din Bialystok din Polonia și la facultatea omoloagă de la Universitatea ”Aristotel” din Salonic, Grecia. Totodată, am fost onorat să fiu Ambasadorul USM la cele două instituții europene, anume la târgurile de promovare a ofertei educaționale”, povestește Serghei Adamov.

Tânărul constată un interes deosebit al tineretului studios din UE față de USM și Republica Moldova, care pe viitor ne va vizita în număr mare. Aceasta se datorează noilor relații de prietenie, întâi de toate, susține absolventul USM. Experiența de studii în universitățile europene schimbă caracterul activității Erasmus Students Asociation from Moldova, care va deveni organizație de asistență și a studenților internaționali care vin la USM, nu doar a celor locali.

Tradițiile Facultății de Fizică și Inginerie

Recent, în țară, s-au întors participanții Olimpiadei Internaționale la Fizică, cu rezultate remarcabile. Selecția elevilor participanți la acest concurs, s-a făcut în urma probelor de baraj, după Olimpiada Republicană la Fizică, organizată de Facultatea de Fizică și Inginerie a Universității de Stat din Moldova. Prestigiosul concurs internațional, ajuns la ediția jubiliară, a avut loc în capitala neoficială a Israelului – orașul Tel Aviv – în perioada 7 – 15 iulie 2019. La această competiție au participat 360 de elevi din 78 de țări. Echipa Republicii Moldova a fost reprezentată de către 5 elevi, însoțiți de 2 lideri:

Sîrețanu Daniel, elev în clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Orizont”, mun. Chișinău;

Efimov Danil, elev în clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Orizont”, mun. Chișinău;

Frija Marius, elev în clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Orizont”, mun. Chișinău;

Purice Vladimir, elev în clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Orizont”, mun. Chișinău;

Moraru Felicia-Daniela, elevă în clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Orizont”, mun. Chișinău;

Cârlig Sergiu, cercetător științific superior, Institutul de Fizică Aplicată (absolvent al Facultății de Fizică, USM);

Isacova Calina, cercetător științific superior, Institutul de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova.

Elevii Daniel Sîrețanu și Efimov Danil au obținut medali de bronz (locul 115 și 184, respectiv).

8