UN NOU PROIECT AL USM, FINANȚAT PRIN INTERMEDIUL PROGRAMULUI JEAN MONNET

Postat 17/08/2019 in categoria Noutati

51365377_2745635565461644_228964066599632896_nPe data de 31 iulie 2019,Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură(EACEA) a publicat rezultatele selecțieipentruapelulAcțiunile Jean Monnet (EAC/A03/2018), programul Erasmus +.În anul curent au fost depuse 1315 cereri, dintre care doar 251 au fost selectate pentru finanțare.

Anul acesta, Universitatea de Stat din Moldova beneficiazăde un grant acordat de Comisia Europenă în suma de 50.190 EURîn vederea realizării proiectului „EUSHARE: integrarea economică europeană a Republicii Moldova prin valori comune ale UE: educație-cercetare-inovare, coordonat de Elena Simciuc, șefa Biroului pentru Proiecte Internaționale, Departamentul Relații Internaționale din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Acțiunile Jean Monnet vizează promovarea excelenței înpredare și cercetare, îndomeniul studiilor privind Uniunea Europeană, la nivelmondial. Acesteacțiuni au, de asemenea, scopul de a promova dialogul întremediul academic șisocietate, incluzând aici și factorii de decizielocalișila nivel guvernamental , funcționaripublici, actoridin societateacivilă, reprezentanții diferitelor niveluri de învățământ și reprezentanții mass-media. Activitățile sprij initegenerează cunoaștere și informații care pot susține procesul decizional din parteaUE și care pot consolidarolul UE într-o societate globalizată.

Elena Simciuc, șefa Biroului pentru Proiecte Internaționale, Departamentul Relații Internaționale, USM:

”Proiectul „EUSHARE: integrarea economică europeană a Republicii Moldova prin valori comune ale UE: educație-cercetare-inovarese referăîn principal la activități de informare și diseminare a cunoștințelor privitor la Uniunea Europeană și procesele acesteia în domeniul educației-cercetării-inovării. Înraport cu obiectivele generale ale programului Erasmus+, proiectul EUSHARE își propune să promoveze excelența în predarea și cercetarea în domeniul studiilor europene, să oferes tudenților și tinerilor profesioniști cunoștințe relevante pentru viața lor academică și profesională, privitor la Uniunea Europeană, și să le îmbunătățească abilitățile civice, să promoveze dialogul întremediul academic șifactorii de decizie, în special pentru a consolida guvernanța politicilor UE, săpromoveze inovarea în procesul de predare-cercetare și să disemineze rezultatele activităților co-finanțate de Comisia Europeană, prin organizarea de evenimente cu publicullarg, pe anumite tematici etc.”

USM, promotoarea excelenței în predarea și cercetarea în domeniul studiilor europene

Proiectul EUSHARE va fi implementat într-o perioadă de 2 ani, începând cu septembrie 2019 și se va încheia la sfârșitul lunii august 2021. Pe durata desfășurării proiectului vor fi organizate activități de cercetare, educație, diseminare, sensibilizare, dintre care două sesiuni de instruire „Înțelegerea principalelor probleme ale UE, legate de educație-cercetare-inovare “, un atelier de lucru, întitulat „Valorile comune ale UE: șansă pentru dezvoltarea economică și creșterea Republicii Moldova”, mese rotunde cu tematica ,,Specializare inteligentă: de la ideea academică la cea politică”, conferința internațională „Integrare europeană prin direcționarea educației, cercetării și a inovațiilor în Țările Parteneriatului Estic”, la care vor fi invitați studenți, cercetători științifici, cadre didactice de la  universitățile din țară și de peste hotare, cu care colaborează USM, reprezentanți ai ONG-urilor etc. De asemenea, în cadrul proiectului EUSHARE va fi realizată cercetarea „Integrarea UE și specializarea inteligentă a Republicii Moldova”.

Serviciul Imagine și Relații Publice al USM