Susţinerea tezei de doctor în drept „Teoria și practica ocrotirii procesual penale a proprietății”

Postat 26/08/2019 in categoria Anunturi

Se anunță susținerea tezei de doctor  în drept „Teoria și practica ocrotirii procesual penale a proprietății”

Candidat: Ababii Eduard

Conducător științific: Vizdoagă Tatiana, conferențiar universitar, doctor în drept

Consiliul științific specializat: D 554.03-100 din cadrul USM

Tema tezei: Teoria și practica ocrotirii procesual penale a proprietății          

Specialitatea:  554.03 – Drept procesual penal

Data: 07 septembrie 2019

Ora: 13:00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc. 2, aud. 119

 

Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate în variantă tipărită la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, biblioteca Universității de Stat din Moldova, Biblioteca Publică de Drept, filiala BM „B.P. Hașdeu”.

Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate online pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md), pe link-ul: http://www.cnaa.md/files/theses/2019/55147/eduard_ababei_thesis.pdf