CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ ,,INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE”, 7-8 NOIEMBRIE 2019. TERMENUL DE RECEPTIONARE A MATERIALELOR PÂNĂ PE 15 SEPTEMBRIE

Postat 2/09/2019 in categoria Announcements

Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova

Facultățile Universităţii de Stat din Moldova

Școlile Doctorale ale Universităţii de Stat din Moldova

vor organiza în data de 7-8 noiembrie 2019Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”

 

Participanţi eligibili: doctoranzi şi cadre didactice din cadrul USM, cât şi de la alte universităţi din ţară şi de peste hotare.

Conferinţa se va desfăşura în următoarele secţiuni:

  • Ştiinţe ale naturii şi exacte: Biologie şi Pedologie, Chimie şi Tehnologie Chimică, Matematică şi Informatică, Fizică şi Inginerie.
  • Ştiinţe umanistice: Istorie și Filosofie, Limbi şi Literaturi Străine, Litere.
  • Ştiinţe juridice şi economice: Drept penal, Drept internaţional şi european, Drept privat, Drept public, Drept procedural, Ştiinţe Economice.
  • Ştiinţe sociale: Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Sociologie şi Asistenţă Socială, Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative.

Programul de lucru al conferinţei:

  • Joi, 7 noiembrie 2019, 900-1100. Deschiderea oficială în ateliere, lucrări plenare în secţiu­ni/­ateliere.
  • Joi, 7 noiembrie 2019, 1130-1700, desfăşurarea lucrărilor în ateliere conform programului (co­mu­ni­cări orale).
  • Vineri, 8 noiembrie 2019, 900-1700, desfăşurarea lucrărilor în ateliere conform programului.

Totalizarea activităţii (comunicări orale/postere).

Moderatorii atelierelor vor coordona pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor conferinţei.

Rezumatele comunicărilor, întocmite conform cerinţelor, vor fi recepţionate de către grupul de lucru în Secţia Protecţia şi Valorificarea Elaborărilor Ştiinţifice, bir. 421a, bl.IV(tel. 067560415).

Perioadele de recepționare a rezumatelor sunt:

Prima perioadă: până pe 1 iulie 2019.

A doua perioadă: 2 septembrie-15 septembrie 2019.

Taxa de participare este de 150 lei (va include programul conferinței și versiunea electronică a Rezumatului comunicării).

Doritorii de a achiziționa versiunea printată a culegerii de rezumate ale comunicărilor vor achita suplimentar serviciile de editare în sumă de 110 lei.

Taxa de participare la Conferință, precum și serviciile de editare a culegerii de rezumate ale comunicărilor se va achita la Contabilitatea USM sau la Victoriabank  (conform facturilor)

Dovada de plată va fi prezentată împreună cu lucrarea în format electronic și pe suport de hârtie Institutului Cercetare și Inovare.

Fiecare participant poate fi autor în cel mult o lucrare.

Rezumatele pot fi prezentate în următoarele limbi: română, engleză, franceză sau rusă. Publicarea rezumatelor comunicărilor va fi condiţionată de respectarea termenului limită de depunere a acestora, respectarea cerinţelor specificate, şi plata taxei de participare.

Institutul de Cercetare şi Inovare va asigura recepţionarea materialelor, editarea programului de lucru şi a materialelor conferinţei.