Cercetători USM la Salonul Internațional de Carte BOOKFEST, ediția 2019

Postat 2/09/2019 in categoria Noutati

Rezultatele cercetărilor științifice publicate în colecții de studii și monografii de către profesori și discipoli de la Universitatea de Stat din Moldova, în anii 2018-2019, au fost prezentate publicului larg în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest-Chișinău, 28 august – 1 septembrie 2019. Prezentările au fost însoțite de donație de carte, sesiuni de autografe și discuții cu membrii echipelor de cercetare, contribuind astfel la diseminarea rezultatelor științifice, promovarea imaginii USM și la sporirea interesului pentru cunoaștere în societate.

În cadrul prezentărilor s-au regăsit următoarele lucrări:

  • CONDREAIraida, Suport de curs, Chișinău: CEP USM, 2018.
  • Instrucția Blagocinului / Studiu introductiv Iraida CONDREA; Transcrierea textului, note și glosar Claudia CEMÂRTAN,Chișinău: CEP USM, 2019. (Colecţia „Restituiri”)
  • TOMULEŢ Valentin,Ţinutul Hotin în surse statistice ruseşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea, Chişinău: Ed.Lexon-Plus, 2018.
  • TOMULEŢ Valentin,Ţinutul Hotin în surse statistice ruseşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Ediţia a II-a, prescurtată, Chişinău: CEP USM, 2018.
  • Ludmila D. COJOCARU,Arhivele Memoriei:  recupe­ra­rea şi valorificarea isto­ri­că a memoriei victimelor regimului totalitar-co­mu­nist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Cercetări realizate în localitățile din centrul Republicii Moldova. I, tom. 1, 2, 3 / Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Istorie; ed.: Ludmila D. Cojocaru; dir. Progr.: Anatol Petrencu; secretar şt.: Virgiliu Bîrlădeanu. – Chişinău: Balacron, 2017, 2019. (Colecţia „Arhivele Memoriei”)
  • POPOV Al., Butnaru M., CĂPĂȚÂNĂ Gh., CĂPĂȚÂNĂ A.,Tulburări psihice și de comportament în epilepsie: clasificarea, diagnosticul, algoritmii de conduită, anamneza, manifestările clinice, investigaţiile paraclinice, tratamentul, reabilitarea, resursele necesare, profilaxia, Chişinău: CEP USM, 2018.

Felicitări tuturor participanților la eveniment!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11