Prezentarea tezei de doctor în științe economice cu titlul: „Perfecționarea sistemului de control financiar în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova” a dlui Raiețchi Eugeniu.

Postat 9/09/2019 in categoria Announcements

Pe data de 19 septembrie 2019, ora 14.00, în sala 305, Blocul Principal al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil, în cadrul căreia dl. Raiețchi Eugeniu va prezenta spre examinare teza de doctor în științe economice cu titlul:  “Perfecționarea sistemului de control financiar în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova”. Conducător ştiinţific – dna Dolghi Cristina, doctor în științe economice, conferențiar universitar.