Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova invită la Conferința Aniversară

Postat 12/09/2019 in categoria Announcements

Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, vă invită să luați parte la lucrările Conferinței științifice aniversare cu participare internațională REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI JURIDIC NAȚIONAL care îşi va desfăşura lucrările în perioada 01 – 02 octombrie 2019.

Conferința este adresată mediului științific şi educaţional, instituţiilor de stat, corpului diplomatic şi organizaţiilor non-guvernamentale, doctoranzilor, publicului larg interesat de tematica anunțată. În cadrul evenimentului vor fi abordate subiecte actuale pentru istoria, teoria și practica dreptului.

Lucrările conferinței se vor desfășura în plen și pe cinci secțiuni după cum urmează:

 

Secțiunea I – Drept Public: Dimensiuni teoretice și valențe practice le Dreptului Public în contemporanietate.

Secțiunea a II – Drept Privat: Instituţiile dreptului privat între tradiţie şi modernizare.

Secțiunea a III – Drept Penal: Dreptul penal și drepturile omului: evoluția relației spre asigurarea echilibrului.

Secțiunea a IV – Drept Internațional și European: Dreptul internațional contemporan: provocări și remedii.

Secțiunea a V– Drept procedural: Dreptul procedural – echilibru între interesul general și cel particular în justiția Republicii Moldova.

Așteptăm să ne transmiteți,  până la data de 12 septembrie 2019, titlul lucrării, autorii, afilierea precum și secțiunea la care doriți să participați pe adresa de e-mail: conferinta60deani@gmail.com.

Programul detaliat al conferinței și festivităților îl vom transmite ulterior. Atașăm la prezenta invitație formularul de înscriere.

Pentru  publicare, lucrările științifice în formă finală se vor expedia până la data de 10 octombrie 2019 la adresa: conferinta60deani@gmail.com redactate în conformitate cu cerințele anexate.

 

Decanul Facultăţii de Drept a USM

Serghei BRÎNZA,

profesor universitar, doctor habilitat

 

Formular de participare la Conferința științifică

Cerințe tehnice pentru redactarea articolelor propuse