Admiterea la studiile de doctorat în anul universitar 2019/2020

Postat 1/10/2019 in categoria Anunturi

 ÎNSCRIEREA candidaților la doctorat se va desfășura la Biroul Studii Doctorale în perioada 1 – 11 octombrie 2019 pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 4, biroul 128. Informaţii la tel. 067560416 sau pe www.usm.md.

ADMITEREA la studiile superioare de doctorat la USM se desfășoară la 11 Școli Doctorale autorizate în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobată de Consiliul Științific al USM în ședința din 17 aprilie 2019. Programele de doctorat la USM sunt finanțate atât de bugetul de stat, cât și prin taxele de studii. În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educației,Culturii și Cercetării, USM dispune de 62  de  locuri cu finanțare de la bugetul de stat (Ordin nr.1141 din 13 septembrie 2019  al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 în cadrul Universității de Stat din MOldova).

Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 14-18 octombrie 2019. Perioada de contestare este 21-22 octombrie 2019.

Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 28-29 octombrie 2019. Studiile încep la 1 noiembrie 2019.