Onorată Universitate! Distinşi colegi! Dragi tineri studioşi!

Postat 1/10/2019 in categoria Noutati

P1060303_2 (1)Ani de-a rândul am audiat împreună şi am însuşit, se pare, definitiv prelegerea de păstrare a prestigiului Universităţii de Stat din Moldova printr-o continuă tendinţă de obţinere a performanţei și excelenţei într-un singur cadru – cel al pregătirii specialiştilor calificaţi pentru diversele domenii ale economiei, cercetării, culturii şi învăţământului prin prisma armoniei celor două componente – didactică şi de cercetare – indispensabile în instruirea tinerei generaţii. Ne-am propus, ne reuşeşte şi revenim mereu la ideea ce se materializează şi care a fost susţinută la USM: schimbarea fundamentală corelată cu o strategie a schimbării –– în mentalitate, în concept, în management, în atitudine, centrată pe forţa potenţialului intelectual antrenat în evoluţia intensivă, cu obiective concrete şi realiste ce ne-au ajutat să depăşim situaţia precară şi să asigurăm o stabilitate, o durabilitate, (sunt convins!), consolidând cercetarea universitară, aşadar şi controlul întru extinderea imaginii Universităţii de Stat din Moldova în societate.

Este indiscutabil: Universitatea de Stat din Moldova, prin potenţialul intelectual de care dispune, ar putea reprezenta acel simbol al „Coloanei infinitului”, rămânând o citadelă a cunoaşterii şi culturii, un izvor de nesecată energie şi un spaţiu imens de alegere a specializării de către tinerii învăţăcei, conştienţi de continua competiţie ce li se oferă şi oportunităţile ce li se deschid pentru menţinerea merituoasă a locului de la buget pe parcursul anilor de studii, toate eforturile lor în atingerea unui grad înalt de responsabilitate, având ţinta asigurării unui viitor strălucit, inclusiv  prin formarea  profesională continuă.

Dragi studenţi! Să fiţi binecuvântaţi de Domnul, iar în calitatea mea de rector al acestei instituţii nu-mi rămâne decât să vă asigur de faptul că aţi făcut o alegere corectă, pledând pentru statutul de membru al Familiei noastre universitare, îndemnându-vă să păşiţi continuu cu dreptul, să vă realizaţi curajos misiunea colegială în „armistiţiul” propus de Procesul Bologna, prin care sunteţi unul dintre cei doi actori importanţi ai instruirii şi educaţiei – profesor-student – cu drepturi depline egal colegiale în luarea unor decizii ce vor contribui la acea mereu schimbare spre binele nostru şi al societăţii ce ne-a marcat direcţia spre acel  tot unitar – Spaţiul European al Cunoaşterii, dar şi al înălţării noastre în timp!

Distinşi colegi! Conştienţi de realele dificultăţi ce ne aşteaptă, vom insista pe depăşirea  acestora cu răbdarea, inteligenţa, înţelepciunea ce sunt parte a fiinţei noastre. Şi în acest an, dar şi în toţi cei ce vor urma este necesară axarea pe promovarea tuturor categoriilor de valori, inclusiv competenţa profesională, creativitatea, dinamismul şi personalitatea, armonizarea interesului individual cu cel comunitar, respectul, atenţia şi grija faţă de persoană şi comunitate, deschiderea către mediul socio-economic naţional şi internaţional, ralierea la standardele europene în educaţie, cercetare şi inovare, formarea și menţinerea unui management modern, performant şi asigurarea transparenţei acestuia, promovarea politicilor de încurajare şi stimulare a tineretului talentat, motivarea şi stimularea personalului prin politici de salarizare diferenţiată, asigurarea unui climat de lucru care să stimuleze performanţa – arsenal profund uman, ce ne va orienta mereu, ca instituţie de învăţământ superior, spre unul şi acelaşi traseu evolutiv – cel al universităţii competitive şi recunoscute.

Stimaţi universitari! Cea de-a 73-a aniversare din ziua fondării Universităţii de Stat din Moldova este un bun prilej de a ne aminti că OMUL ESTE O VALOARE şi trebuie să fim ASTĂZI ca nicicând mai consolidaţi. Vă doresc sănătate, prosperitate, ani mulţi, noi iniţiative, poziţii active în societate şi cultivarea / promovarea continuă a valorilor şi tradiţiilor neamului nostru!

LA MULŢI ANI FERICIŢI, ALMA MATER!

Rector USM Gheorghe Ciocanu,

doctor habilitat, profesor universitar