Stimați oaspeți și colegi Dragi tineri studioși Onorată asistență

Postat 1/10/2019 in categoria Noutati

Pic (368) — копияAstăzi este ziua Universității de Stat din Moldova – 73 de ani de la fondarea ei.Și această zi minunată de toamnă devine mai bogată prin multiple acțiuni și evenimente ale comunității academice. Unul din aceste evenimente este celebrarea celei de-a 60-ea aniversări din ziua fondării Facultății de Drept. Veți primi zeci de telegrame și mesaje care vor exprima doar bucurie și profundă recunoștință.

Actualmente, în mod deosebit, este necesar să evidențiem schimbările instituționale complexe la toate nivelurile- conceptual, managerial, științific și didactic – întru susținerea unui examen al vieții de către întreaga comunitate universitară, și, în mod special, de către Facultatea de Drept.

Apreciam profesionalismul științifico-didactic,competența Dvs,aportul la menținerea imaginii USM pe arena națională și internațională, dar să nu uităm că educația prin muncă, respectul pentru valori și oameni de valoare, tendința spre perfecțiune conturează personalitatea. Fiecare zi,dar cu atât mai mult una de sărbătoare, ne obligă să ne reconsiderăm activitățile, să efectuăm analize sistemice, să le supunem unor evaluări ctitice și autocritice pentru a ne consolida dorința noastră comună de a schimba permanent lucrurile spre bine. Iată de ce, recunoscută la nivel național ca o forjerie a instruirii specialiștilor de înaltă  calificare în domeniul dreptului, jurisprudenței din țară, Facultatea de Drept a USM trebuie să-și aducă contribuția respectivă la reformarea justiției, la crearea statului de drept, la democratizarea societății. Iar o soluție pentru toate situațiile, inclusiv lupta anticorupție, a fost și rămâne axarea pe educarea la tânăra generație a excelenței în cadrul studiilor, activității bazate pe cunoștințe profunde cu aplicarea logică în practică, respectarea legii, promovarea echității, corectitudinii, onestității așa cum prevede acest lucru noțiunea juridică de DREPT: totalitatea regulilor și normelor juridice care reglementează conduita oamenilor în relațiile sociale.

În acest context, întru menținerea aceleiași imagini a Facultății de Drept și a Universității de Stat din Moldova urmează să păstrăm, să cultivăm și să educăm o atitudine angajantă și responsabilă, corelată cu un spirit academic, să ne ascultăm și să ne auzim reciproc.

Stimați colegi, în aceste clipe memorabile mă adresez veteranilor acestei Facultăți, care au înscris o pagină importantă în palmaresul Universității de Stat din Moldova: Vă mulțumim pentru toate și dacă undeva am greșit, Vă rog să ne iertați!

Sincere felicitări întregului colectiv de cadre didactice, doctoranzilor și studenților, dorindu-vă tuturor multă sănătate, succese și noi realizări, atmosferă creatoare pentru a promova și în continuare cultura calității, cultura învățării, cultura creativității care va asigura o prosperare continuă.

Mulți, Mulți Ani Facultății de Drept! Vivat, Crescat, Floreat Universitatea de Stat din Moldova !

Rector,prof.univ.

Gh.Ciocanu