Mesaj de felicitare din partea Comitetului Sindical al angajaților USM

Postat 1/10/2019 in categoria Noutati

Tradițional, la 1 octombrie întregul nostru colectiv sărbătorește Ziua fondării Universității de Stat din Moldova. La începutul fiecărui nou an de studii acest măreț eveniment unește într-un întreg colectiv monolit profesorii și studenții, demonstrând că numai prin dragoste permanentă pentru carte, creativitate și sete de cunoștințe temeinice a discipolilor săi, țara își poate asigura un viitor prosper în toate domeniile de activitate social-politică, economică și culturală.

Or, noua generație de tineri studioși, viitori profesioniști cu studii superioare, ghidați astăzi de corpul profesoral-didactic al Universității, urmează să acumuleze cunoștințe temeinice pentru a se afirma în calitate de  adevărați promotori ai reformelor democratice în sferele vitale ale vieții și în accelerarea proceselor de integrare europeană a Republicii Moldova.

Cu prilej aniversar, Comitetul sindical al colaboratorilor USM transmite cele mai sincere felicitări întregului colectiv profesoral-didactic, tuturor angajaților. Vă dorim celor implicați în procesul educațional de la Universitate putere de muncă, un an de studii cu multe împliniri şi un simţ de responsabilitate pe măsura cerinţelor actuale, privind activitatea nobilă de  trasmitere-acumulare a cunoștințelor și  de instruire-pregătire a noi generații de oameni de știință, profesioniști  cu  studii superioare și buni patrioți ai neamului!