Proiectul Erasmus+ ReSTART – trasarea obiectivelor pentru o nouă etapă de derulare

Postat 3/10/2019 in categoria Noutati

Proiectul Erasmus+ ReSTART nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP “Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor didactice pentru îmbunătățirea procesului de modernizare a învățământului superior în MOLDOVA”, iniţiat în anul 2017, a ajuns în al treilea an de realizare la USM.

Obiectivele princiale ale acestuia constau în asigurarea modernizării curriculei în cadrul a cinci IÎS din Republica Moldova, dezvoltând, testând şi adaptând Curriculumul antreprenorial (la nivelul programelor de masterat “Administrarea Afacerilor”) îmbunătăţit şi actualizat, care ar stimula abilităţile de inovare ale studenţilor şi profesorilor, în vederea sporirii capacităţii de business la nivel local, precum şi de a valorifica potenţialului educaţiei inovative şi actualizate prin intermediul instituţionalizării curriculumului antreprenorial în toate universităţile-partenere.

Foto 1

Pentru aceasta, au fost definite şi evaluate cerinţele pentru învăţământul antreprenorial, ţinând cont de aşteptările pieţei de muncă locale; acum având loc modernizarea educaţiei antreprenoriale în conformitate cu bunele practici UE, prin organizarea trainingurilor pentru cadre didactice şi prin schimbul de experienţă cu instituţiile partenere.

În perioada 25-28 septembrie 2019, în cadrul Universităţii Tehnice din Kosice (TUKE), Slovacia s-a desfăşurat a IV-a Şedinţă a Comitetului de Management a proiectului (Steering committee meeting). La acest eveniment au participat managerii proiectului ReSTART din partea USM – prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi conf. univ., dr. Marian Jalencu, şef departament „Administrarea Afacerilor”.

Foto 2

În cadrul respectivului Eveniment au fost analizate rezultatele obşinute în cadrul proiectului ReSTART până la moment şi trasate perspectivele de derulare a activităţilor viitoare. În special, au fost prezentate şi susţinute cursurile modernizate în cadrul proiectului, fiind expertizate de către partenerii europeni ai proiectului.

Dintre activităţile trasate, necesare a fi efectuate în cadrul proiectului în viitorul apropiat, am menţiona: organizarea şi realizarea Concursului planurilor de afaceri inovative elaborate de către masteranzii-beneficiari ai proiectului; mobilităţile academice efectuate de către cadrele didactice din cadrul universităţilor partenere din UE cu scop de predare la programul de master „Administrarea Afacerilor”; realizarea Sesiunilor de informare a cadrelor didactice şi masteranzilor ce studiază în cadrul diverselor programe de master, precum şi a Sesiunilor de orientare în carieră; desfăşurarea Evenimentelor de multiplicare etc.

Foto 3

În mod deosebit, menţionăm faptul că în viitorul apropiat, între 21 şi 26 octombrie 2019, 6 membri ai proiectului ReSTART din partea USM vor participa la un curs de instruire pentru profesori şi personal administrativ. Acesta va fi organizat şi găzduit, de asemenea, de către către Universitatea Tehnică din Kosice (TUKE).