Concurs suplimentar la locurile vacante pentru studiile de doctorat în anul universitar 2019/2020

Postat 23/10/2019 in categoria Anunturi

Universitatea de Stat din Moldova anunță concurs suplimentar la locurile bugetare vacante pentru studiile de doctorat în anul universitar 2019/2020, în limita proiectelor validate de MECC,  după cum urmează:

Școala Doctorală Conducător de doctorat Proiectul doctoral Specialitatea Cifrul spec. Forma de studii
Științe Fizice și Inginerești Dr.conf.univ. Sergiu Vatavu Detectori de radiații ionizante pe baza structurilor cu telurură de cadmiu. Fizica şi tehnologia materialelor 134.01 fr
Științe Biologice și Geonomice Dr.hab., prof.univ. Aurelia Crivoi Eficacitatea utilizării unor antioxidanţi vegetali (gingerol şi allicin) cu scop terapeutic  în stadiul de decompensare  hormonală şi hematologică a diabetului experimental la şobolanii albi de laborator. Fiziologia omului și animalelor 165.01 fr
Psihologie și Științe ale Educației Dr.conf.univ. Tatiana Repida Дидактические основы обучения диалогической речи на гагаузском языке учащихся-гагаузов в средней школе. Teoria generală a educației 531.01 fr
Științe Economice Dr.conf.univ. Maria Cojocaru Valorificarea transformărilor sistemice în vederea eficientizării gestiunii finanțelor corporative. Finanţe 522.01 fr
Științe Sociale Dr.conf.univ. Turco Tatiana Comunitățile moldovenești  în Uniunea Europeană: consolidarea capacităților diasporale (analiza politologică) Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice 561.01 fr
Studii Lingvistice și Literare Dr.conf.univ. Alexandra Gherasim Elidarea lexemelor morfematice și raportuale – norme și tendințe. Gramatică 621.02 zi
Studii Lingvistice și Literare Dr.hab., conf.univ. Viorica Molea Limbaj și retorică în discursul unirii (pe baza materialelor de presă din 1918 și 2018). Teoria textului; analiza discursului; stilistică 621.06 zi
Studii Lingvistice și Literare Dr.conf.univ. Elena Țau Arhei şi arheitate în proza lui Mihal Sadoveanu. Literatura română 622.01 zi
Studii Lingvistice și Literare Dr.conf.univ. Elena Țau Structuri identitare ale personajului în romanul interbelic. Literatura română 622.01 fr

Concursul suplimentar va avea loc în perioada 16 – 25 octombrie 2019. Dosarele vor fi depuse  pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 4, biroul 128. Informaţii la tel. 067560416 sau pe www.usm.md.

În perioada menționată va continua  deasemenea depunerea dosarelor la studiile de doctorat în bază de taxă.

Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 28-29 octombrie 2019.

Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 31 octombrie 2019. Studiile vor începe la 1 noiembrie 2019.