Masa rotundă cu genericul „Fenomenul traficului de fiinţe umane: de la origini până în prezent”, 21 octombrie 2019

Postat 23/10/2019 in categoria Noutati

bannerÎn contextul consemnării Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane, Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a USM a organizat la 21 octombrie 2019 o Masă rotundă cu genericul „Fenomenul traficului de ființe umane: de la origini până în prezent”.

Masa rotundă a avut scopul de a crește gradul de informare și de sensibilizare a publicului cu privire la problematica traficului de ființe umane, precum și a intensifica dialogul dintre specialiștii în domeniu în planul identificării unor soluții eficiente de luptă contra acestui fenomen.

Evenimentul a fost inaugurat de: Elena Belei, doctor în drept, conferențiar universitar, Secretar de Stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; Veronica Mihailov-Moraru, Secretar de Stat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova; Ianuș Erhan, doctor în drept, conferențiar universitar, Secretar de Stat la Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova; Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova; Valeriu Cușnir, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Director Adjunct al Institutului de Cercetări JuridicePolitice și Sociologice; Dorina Gurev, doctor în drept, Șef-interimar al Departamentului Drept penal al Facultății de Drept, USM.

În cadrul Mesei rotunde au fost puse în discuție subiecte actuale, precum: calitatea și efectele amendamentelor recente operate în art.165 și art.206 din Codul penal al Republicii Moldova; tendințele actuale ale fenomenului traficului de ființe umane în Republica Moldova și provocările cu care se confruntă organele de drept la contracararea acestor infracțiuni; jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului privind combaterea traficului de persoane; prevenirea și asistența victimelor în Republica Moldova; aspectele practice privind traficul de persoane în România; traficul de copii facilitat de tehnologiile informaționale și de comunicare etc.

La reuniune au participat specialiști consacrați în domeniu: teoreticieni, practicieni (judecători, procurori, avocați), inclusiv reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, invitați de peste hotare, studenți, masteranzi și doctoranzi. Discuțiile au fost moderate de către Vladimir Grosu, doctor în drept, conferențiar universitar, avocat și Mihaela Vidaicu, doctor în drept, conferențiar universitar, Director ABA ROLI Moldova. Masa rotundă a oferit o platformă largă de dezbateri și de lansare a unor idei și soluții privind prevenirea și contracarea traficului de ființe umane.

img_1

img 2

img 3_

img 4