Acordul trilateral de cooperare între Departamentul Drept Penal, Inspectoratul Național de Probațiune și Asociația pentru Justiție Penală Participativă

Postat 23/10/2019 in categoria Noutati

La Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, în data de 18 octombrie 2019, a fost inițiată o nouă colaborare, în particular, a fost încheiat Acordul trilateral de cooperare între Departamentul Drept Penal, Inspectoratul Național de Probațiune și Asociația pentru Justiție Penală Participativă.

Scopurile Acordului de cooperare rezidă în asigurarea unei interacțiuni între sistemul educațional și cel al probațiunii, prin implicarea studenților Facultății de Drept, USM (ciclul I: Licență și ciclul II: Master (Programul de master Drept penal (90 credite) și Programul de master Drept penal (120 credite)) în activitățile practice ale birourilor teritoriale de probațiune și familiarizarea periodică a studenților/masteranzilor și cadrelor didactice despre evoluția sistemului de probațiune din Republica Moldova, precum şi în asigurarea unui schimb de experienţă pe domenii de interes comun.
La baza acestui nou parteneriat se află acordurile de colaborare încheiate anterior între părți:

  • Convenția de parteneriat nr.1 între Oficiul Central de Probațiune și Universitatea de Stat din Moldova, încheiată la 5 februarie 2015;
  • Acordul de colaborare nr.4 între Inspectoratul Național de Probațiune și Asociația pentru Justiție Penală Participativă, încheiat la 12 iunie 2017.