POSTDOCTORAT ÎN ANUL ACADEMIC 2019/2020

Postat 31/10/2019 in categoria Anunturi

Consiliul Științific al USM, în temeiul deciziei din 12 decembrie 2018, invită doritorii de a participa la concursul ANCD de programe postdoctorat în anul academic 2019/2020  să  demareze procesul de perfectare a dosarului de preselecție. Acesta urmează să corespundă condițiilor stipulate în art. 12-15 ale Regulamentului instituțional de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat. Dosarul astfel va conține, în special:

  • fișa de înscriere tip în care se va menționa opțiunea pentru consultantul științific;
  • extrasele din procesele verbale ale ședințelor departamentului de profil și a consiliului facultății;
  • decizia Senatului USM privind aprobarea temei de cercetare;
  • conceptul (cel mult 3 pagini), structura/planul și cel puțin jumătate  din volumul total al disertației, precum și 2/3 din lucrările ştiinţifice la tema cercetării postdoctorale (după obținerea titlului de doctor în științe) conform cerințelor stabilite de autoritatea națională de profil pentru obţinerea titlului științific de doctor habilitat;

Alte condiții le găsiți  pe usm.md/wp-content/uploads/Regulament-programelor-de-postdoctorat-in-cadrul-USM.pdf. Persoanele interesate se pot adresa și la Consiliul Științific (bl.4, birou 128).

Termenul de preselecție va fi anunțat ulterior.