Onorată Universitate! Distinşi colegi! Dragi tineri studioşi!

Postat 7/11/2019 in categoria Noutati

imagine_Ziua Stiintei USM_2019

10 Noiembrie este Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, instituită prin decizia din 2 noiembrie 2001 a Conferinței Generale UNESCO, fiind un prilej solemn de a aduce în fața întregii societăți rezultatele comunității științifice universitare și de a prezenta publicului larg proiectele noastre de viitor.

Universitatea de Stat din Moldova (USM) s-a afirmat în mediul comunității științifice din Republica Moldova și din străinătate atât ca instituție academică racordată la rețelele educaționale moderne, cât și ca un centru ştiinţific polivalent cu merite recunoscute și cercetători consacrați în sfera cercetării și inovării. Excelența și performanța USM este demonstrată prin prestația școlilor ştiinţifice constituite la USM în domeniile: matematică şi informatică, fizică aplicată şi teoretică, chimie coordinativă analitică şi ecologică, biologia omului şi animalelor, botanică, zoologie şi biotehnologie, istorie şi lingvistică, jurnalism şi ştiinţele comunicării, drept, sociologie, politologie şi filosofie, psihologie şi ştiinţele educaţiei. Publicaţiile ştiinţifice, brevetele de invenţii, elaborările științifice ale universitarilor de la USM au fost apreciate în cadrul celor mai înalte foruri științifice naționale și internaționale, sporind prestigiul și recunoașterea rezultatelor cercetării, inovării și transferului tehnologic obținute la USM.

Rezultatele științifice ale universitarilor USM, în perioada anilor 2010-2019, reflectă implementarea cu succes a 150 proiecte naţionale (cu durata derulării de 5 ani, 4 ani, 2 ani sau 1 an) şi sunt materializate prin publicarea a circa 400 studii monografice, manuale şi lucrări metodice, circa 1 900 articole ştiinţifice şi circa 2 500 teze la conferinţe, obținerea a circa 240 titluri de protecţie pentru obiectele de proprietate intelectuală, toate acestea fiind apreciate cu peste 280 de medalii la Saloanele Internaționale de Carte și Inventică.

Pentru merite deosebite în cercetare, doar în perioada 2010-2019, 6 universitari USM au fost menţionaţi cu Premiul Naţional, 11 cercetători au devenit Laureaţi ai Premiului pentru Tineret, iar 8 sunt deţinători ai premiilor Academiei de Ştiințe din Moldova.

USM este astăzi o instituție cu renume internațional în mediul instituțiilor de învăţământ universitar, fiind integrată în acțiuni de cooperare cu 103 universități și centre științifice universitare din 29 de ţări. La fel, Universitatea este membru al Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor (IAU), al Agenţiei Universitare a Francofonei (AUF), al Asociaţiei Eurasiatice a Universităţilor (AEU) și face parte din Consorţiul Universitaria și din Consorţiul Universităţilor din Republica Moldova, România şi Ucraina (CUMRU). Prestigiul USM pe arena internaţională este consolidat şi de cele 39 personalități ilustre de ştiinţă şi cultură din 15 ţări ale lumii şi 4 personalităţi notorii implicate în activitatea instituţiilor UE, cărora li s-a conferit titlul Doctor Honoris Causa, precum şi de 10 profesori ai USM care s-au învrednicit de acest titlu onorific, conferit de universităţi prestigioase de peste hotare.

În spiritul genericului din acest an al Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare – Open science, leaving no one behind – comunitatea științifică și academică de la USM reconfirmă angajamentul față de promovarea excelenței și performanței științifice, în serviciul întregii societăți.

Vitae Discimus!

Cu aleasă considerație,

Dr. hab., prof. univ. Gheorghe CIOCANU

Rector USM