Prezentarea tezei de doctor în informatică cu titlul: „Asigurarea calității proiectelor informaționale” a dlui Ran Bergman

Postat 8/11/2019 in categoria Anunturi

Pe data de 20 noiembrie 2019, ora 15:00, în sala 222, blocul IV al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc Ședința Seminarului Științific de Profil la specialităţile 121.03-Programarea calculatoarelor; 122.03-Modelare, metode matematice, produse program; 232.02-Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale,

în cadrul căreia

dl Ran BERGMAN

 va prezenta spre examinare teza de doctor în informatică cu titlul:

 Asigurarea calității proiectelor informaționale.

Conducători ştiinţifici – dl Tudor BRAGARU,  conferențiar universitar, doctor în științe economice, dl Gheorghe CĂPĂȚÂNĂ, profesor universitar, doctor în științe tehnice