Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „INTERFERENŢE UNIVERSITARE – INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE”

Postat 25/09/2012 in categoria Anunturi

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

în colaborare cu

Consorţiul Universităţilor din Republica Moldova, România, Ucraina (CUMRU):

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (România);

Universitatea Natională „Yurii Fedkovyci”, Cernauti (Ucraina);

Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi (România);

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Balti (Republica Moldova);

Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava (Romania)

organizează

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională

 „INTERFERENŢE UNIVERSITARE – INTEGRARE PRIN

CERCETARE ŞI INOVARE

Conferinţa va avea loc în perioada 25-26 septembrie 2012 şi are drept scop intensificarea activităţii de cercetare-dezvoltare şi asigurarea schimbului de opinii din sfera ştiinţei şi inovării.

Participanţi eligibili: doctoranzi, cercetători ştiinţifici, cadre didactico-ştiinţifice.

Program de lucru al conferinţei

ŞEDINŢA PLENARĂ

Marţi, 25 septembrie 2012

Blocul principal, Sala Senatului, str. Al.Mateevici, 60

 

9.00-9.30 – înregistrarea participanţilor

9.30 – Şedinţa plenară

Cuvânt de deschidere:

Gheorghe CIOCANU – rector al USM, dr. hab., prof. univ.

  1. Nicolae SADOVEI, dr., conf. univ.

Condiţia depunerii jurământului profesional în procesul de instituţionalizare a profesiei de cercetător ştiinţific: pro sau contra?

Textul comunicarii

2.  Sergiu CATARANCIUC, dr.,  conf. univ.

Structuri matematice si rolul acestora in solutionarea problemelor practice

Textul comunicarii

Dezbateri asupra referatelor

Marţi, 25 septembrie 2012

11.00-17.00

Miercuri, 26 septembrie 2012 – Sesiune de postere

09.00-17.00

 

Programul sedinţelor în secţii şi ateliere:

Secţiunea I: ŞTIINŢE NATURALE, EXACTE ŞI INGINEREŞTI

BIOLOGIE ŞI PEDOLOGIE

CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ

FIZICĂ ŞI INGINERIE

MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Secţiunea II: ŞTIINŢE UMANISTICE

ISTORIE ŞI FILOSOFIE

LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

LITERE

Secţiunea III: ŞTIINŢE SOCIALE

JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Secţiunea IV: ŞTIINŢE JURIDICE

DREPT

RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE

Secţiunea V: ŞTIINŢE ECONOMICE

ŞTIINŢE ECONOMICEВладимир Мунтян апостолмоторные яхты океанского классаскачать взломанный сабвей серф на андроидtx