Cu Ocazia zilei Mondiale a Filosofiei Departamentul Filosofie si Antropologie organizeaza

Postat 14/11/2019 in categoria Anunturi

Fil

 PROIECŢIE DE FILM:

SYNECDOCHE. NEW YORK (2008)

Regie Charlie Kaufman

lunii, 18 noiembrie, ora 13:30, blocul central, sala 520 /bl .C

Conferinţa ştiinţifică

Integrare prin cercetare si inovare 2019

marţi, 19 noiembrie, ora 10.00 sala 520/bl C

CLUBUL SOCRATE

Tema: Filosofia prin desene animate

miercuri, 20 noiembrie, ora 13:30, sala 520/bl .C

CE? UNDE? CIND?

Concurs de erudiţie

Joi, 21 noiembrie, ora 13.00, sala 520/bl.C

Masa rotundă

Aspecte contemporane ale practicilor de dialog socratic

Vineri, 22 niembrie, ora 11.30, sala 520/bl.C

ȘCOALA DE FILOSOFIE DE SÂMBĂTĂ

Tema: Despre filosofie pe îndelete

Atelier de filosofie practica

sâmbătă, 23 noiembrie, blocul central, sala, 520 ora 10:00