Prezentarea tezei de doctor în psihologie cu titlul: „Dimensiuni cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familie” a dnei Viorica Șaitan

Postat 22/11/2019 in categoria Anunturi

Pe data de 04 decembrie 2019, ora 14.00, în sala 507, Blocul III al USM (str. M. Kogălniceanu, 65A) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 511.01 – Psihologie generală

în cadrul căreia

dna Viorica ȘAITAN

va prezenta spre examinare teza de doctor în psihologie cu titlul:

„Dimensiuni cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familie”

Conducător ştiinţific – dna Natalia COJOCARU, conferențiar universitar, doctor în psihologie.