Lansarea proiectului Erasmus+ „Leadership și management în învățământul superior din Republică”

Postat 26/11/2019 in categoria News

În perioada 25-26 noiembrie a.c., reprezentanții Universității de Stat din Moldova, conf. univ., dr. Angela Niculiță, Prorector pentru Relații Internaționale, dna Elena Simciuc, șef Oficiu Proiecte Internaționale (OPI) și dna Irina Bessarab, specialist în cadrul OPI, au participat la sedințele de lansare a proiectului Erasmus+ CBHE „Leadership și management în învățământul superior din Republica”, la care s-au întrunit toți partenerii acestui proiect.

Scopul principal al proiectului constă în consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a managementului în universitățile din RM pentru a sprijini reforma sectorului prin creșterea abilităților și capacităților de leadership și management.  Acest scop urmează să fie atins prin elaborarea și implementarea în instituțiile de învățământ superior din RM, în baza unor analize de bune practici ale partenerilor din UE, a programelor de instruire pentru dezvoltarea competențelor de leadership și management universitar, axat pe guvernare și planificare strategică.

Proiectul va fi implementat pe parcursul a trei ani și are un buget de 844,453.00 Euro.

 Din consorțiul proiectului fac pate Universitatea Tehnică a Moldovei (coordonator), Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Cahul “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemitanu”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, University of Gloucestershire (Marea Britanie), ISOB INSTITUT FUR SOZIALWISSENSCHAFTLICHE BERATUNG (Germania), Universitatea Transilvania din Brașov (România), Consiliul Rectorilor din Republica Moldova (partener asociat).

La ședința de lansare a proiectului s-a făcut o prezentare generală a planului de livrare a pachetelor de lucru în cadrul proiectului, a responsabilităților conducătorilor pachetelor de lucru și ale partenerilor din consorțiu, dar și a acțiunilor ulterioare privind pilotarea și implementarea noului program de dezvoltare a leadershipului și managementului în universitățile din Moldova.

MHELM_1

MHELM_2

MHELM_3