IN MEMORIAM: PROFESOR UNIVERSITAR SERGIU CATARANCIUC, DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL R.M.

Postat 29/11/2019 in categoria Anunturi

S.CataranciucComunitatea didactico-științifică a Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică şi Informatică   trăieşte clipe de grea încercare şi împărtăşeşte profunde sentimente de tristeţe şi compasiune, fiind cu gândul alături de îndurerata familie a dlui profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice  Sergiu Gheorghe Cataranciuc,  Deputat în Parlamentul RM, a cărui inimă a încetat să bată în ziua de 28 noiembrie curent.

 Profesorul Sergiu Cataranciuc a absolvit Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii de Stat din Moldova şi şi-a dedicat toată viaţa sa pregătirii specialiştilor de înaltă calificare în acest domeniu, parcurgând şi avansând pe scara ierarhică universitară de la student-doctorand-lector-conferenţiar universitar până la înaltul titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar. Pe tot parcursul vieţii a demonstrat  calităţi excepţionale în crearea armoniei dintre cele două componente – didactică şi ştiinţifică, şi sub acest aspect vom menţiona  despre susţinerea celor două teze – de doctor / doctor habilitat – care i-au adus renume în lumea ştiinţei, bucurându-se de înaltul merit în calitate de Laureat al Premiului Național în domeniul Științei și Tehnicii, ediţia 2004.

Savant de notorietate şi înaltă probitate, a publicat peste 150 de lucrări ştiinţifice, 3 monografii, 6 lucrări didactico-metodice, a participat la realizarea a peste 20 de proiecte științifice, a exercitatt conducerea ştiinţifică a 5 teze de doctor, altele 3  fiind în proces de elaborare…

            A ocupat diverse funcţii manageriale, inclusiv  decan interimar al Facultăţii Matematică şi Informatăcă, şef al Departamentului Matematică, dând dovadă de omenie și dedicație, promptitudine, perseverenţă şi exigenţă, excelenţă moral-colegială.

S-a aflat în mai multe ipostaze onorabile, inclusiv: Secretar Științific al Comisiei de Experți în Matematică și Știința Informației în cadrul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a RM și al unui șir larg de comisii de evaluare a performanţei în educaţie, contribuind şi pe această cale la dezvoltarea  învăţământului superior din Republica Moldova.

Autor prolific, a  făcut parte din numeroase colegii de redacție în domeniul matematicii ale unor reviste naționale și internaționale din România, Ucraina, Rusia  etc., reviste de al cărui nume au fost onorate.

…Astăzi, plecat la cele veşnice, nu ne rămâne decât să rostim cu durere în suflet: ne veţi lipsi, mult stimate domnule profesor Sergiu Cataranciuc şi veţi rămâne în inimile noastre pentru totdeauna model de verticalitate şi demnitate, de poziţie civică şi colegialitate, de profesionalism şi bunătate neţărmurite…

 Totodată, transmitem pe acestă cale sincere condoleanţe  familiei îndoliate, prietenilor, colegilor, tuturor celor care l-au cunoscut

Dumnezeu să-l  ierte şi să-lodihnească în pace cu drepţii!