Conferința studențească ”Chimie ecologică”

Postat 3/12/2019 in categoria Noutati

Logo Chimie ecologicaAstăzi, 3 decembrie 2019, la Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimică a avut loc Conferința studențească ”Chimie ecologică”, la care au participat studenții anului 3, masteranzii, doctoranzii și profesorii de la facultate. În cadrul conferinței au fost discutate probleme ce țin de poluarea aerului și apariția smogului fotochimic, gestionarea deșeurilor, utilizarea surselor alternative de energie, agricultura organică, poluarea apelor de suprafață cu metale grele, procese de autopurificare a apelor naturale, impactul activităților antropogene asupra schimbărilor climatice. Participanții au analizat situația actuală în Republica Moldova și au propus mai multe modalități de ameliorare a stării mediului ambiant.

chimie ecologica 2 (1)

chimie ecologica 4

chimie ecologica 6

Chimie ecologica 1