Prezentarea tezei de doctor în științe chimice cu titlul: „Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apă.” a dnei Angela Sârbu

Postat 3/12/2019 in categoria Announcements

Pe data de 13 decembrie 2019, ora 15:00, în sala 317, Blocul IV al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil  141. Chimie anorganică (145.01 Chimie anorganică)

în cadrul căreia

dna Angela SÂRBU

 va prezenta spre examinare teza de doctor în științe chimice cu titlul:

Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apă

Conducător ştiinţific – dl Mihail REVENCO, profesor universitar, doctor habilitat în chimie,

Consultant științific – dl Vladimir ARION, profesor universitar, doctor habilitat în chimie.