Susţinerea tezei de doctor în științe chimice „Studiul ab initio al efectelor vibronice în molecule şi procese chimice”

Postat 3/12/2019 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe chimice „Studiul ab initio al efectelor vibronice în molecule şi procese chimice

Candidat: Bălan Iolanta

Conducător  ştiinţific: Ogurțov Ivan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar

Consultant  ştiinţific: Gorincioi Natalia, doctor în ştiinţe chimice

Consiliul ştiinţific specializat: D 144.01-111 al Universităţii de Stat din Moldova

Tema tezei: Studiul ab initio al efectelor vibronice în molecule şi procese chimice

Specialitatea: 144.01 – Chimie fizică

Data: 13.12.2019

Ora 14.00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, blocul 4, aula 213A.

Teza şi autoreferatul pot fi consultate on-line la: http://www.cnaa.md/thesis/55495/

Varianta tipărită a tezei şi autoreferatului pot fi consultate la Biblioteca Naţională a RM, Biblioteca USM, Biblioteca Centrală a AŞ RM