Serviciul Imagine și Relații Publice al Universității de Stat din Moldova anunţă concurs pentru selectarea candidaţilor la ocuparea funcţiiei vacante de specialist (redactor de limba română)

Postat 16/12/2019 in categoria Anunturi

imagesSCOPUL FUNCȚIEI:

Implementează politici tehnice, structurale și lingvistice  unice la elaborarea materialelor de prezentare și promoționale.

SARCINI DE BAZĂ ȘI ATRIBUȚII:

- redactează (în limba română) articole, materiale, alte documente aferente procesului de studiu, de prezentare a instituției și promovare a imaginii USM;

- editează comunicate de presă, prezentări ale instituției, articole pentru website, buletin informativ, broșuri etc.;

- aplică normele de redactare ale limbii române literare, precum și cele tehnice;

- respectă stilul actelor oficiale (limbaj adecvat, fraze corecte, concise și fără echivocuri, termeni adecvați etc.);

- colaborează, în procesul de redactare a articolelor și materialelor de promovarea a imaginii instiuției, cu persoanele responsabile din cadrul subdiviziuniilor universitare și cu autorii;

- asigură traducerea în limba engleză a informațiilor publicate pe site-ul instituției.

CERINȚE FUNCȚIONALE SPECIFICE:

- minimum 2 ani de experienţă profesională în domeniul de redactare;

- studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul comunicării, jurnalism, filologie;

- posedarea limbii române și a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B1), scris și vorbit;

- abilități de utilizare a calculatorului (Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox etc.).

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

La ocuparea funcţiei respective poate candida persoana care:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-  posedă limba română, scris și vorbit;

- posedă limba engleză (nivel B1). Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- nu are antecedente penale;

- are studii superioare absolvite cu diplomă de licență, prevăzute pentru funcţia respectivă (filologie, jurnalism).

În vederea participării la concurs candidaţii depun dosarul de concurs, până la 31 ianuarie 2020, care va conţine în mod obligatoriu:

  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii;
  • copiile certificatelor de perfecţionare profesională şi/sau specializare, de conferire a titlurilor ştiinţifice;
  • curriculum vitae.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune prin poştă electronică, la Serviciul Imagine și Relații Publice (Elena Junghietu, telefon: 067560195; imgusm@yahoo.com).

Candidații selectați vor fi invitați telefonic sau prin poștă la interviul de angajare.

Data la care se va desfășura concursul va fi anunțată ulterior.