Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, România oferă o mobilitate academică studenților Universității de Stat din Moldova

Postat 17/12/2019 in categoria Anunturi

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, România oferă pentru semestrul II al anului academic 2019-2020 o bursă de mobilitate academică pentru studenții USM. Mobilitatea este destinată studenților ciclului I Licență (începând cu anul II de studii). Detaliile despre această ofertă, inclusiv programele de studii eligibile pot fi consultate aici. 

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este – 15 Februarie 2020.

Dosarul de selecție Licență (B):

  1. Copia după Pașaport (valabil pe perioada mobilității)
  2. CV – Curriculum Vitae | EUROPASS
  3. Adeverința academică (Transcript of records from your home university (authorized translation into English or issued directly in English))
  4. Scrisoare de motivare
  5. Certificat de confirmare a competențelor lingvistice română și engleză, minimum nivelul B2
  6. Alte merite (premii, concursuri, conferinte, etc.)

Atenție la procedura de depunere a dosarului:

  1. Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF.
  2. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică erasmus.application@outlook.com (adresă predestinată doar depunerii Dosarelor de selecție).
  3. În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă).
  4. Dosarul de selecție în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății.

Departament pentru Relații Internaționale, USM