MESAJ DE FELICITARE DIN PARTEA RECTORULUI UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

Postat 31/12/2019 in categoria News

P1060303_2Distinsă Universitate! Onoraţi profesori! Dragi tineri studioşi!

Aşa stau lucrurile ca de fiecare dată, la fine de an, să trăim sentimentul de tristeţe mai personal al trecerii în timp şi în mod obligatoriu, presupus, cu privirea îndreptată în jos – întru toleranţă, iertare a nereuşitelor, defectelor; în sus – întru binecuvântare a faptelorr bune ce vor urma, înainte – întru speranţă că toate ne vor reuşi… Totodată, trăim şi sentimentul de bucurie, poate mai special când este vorba de activitatea noastră la USM, pentru încununarea acestei treceri cu fapte semnificative ce ne-au marcat şi care ne onorează prin asigurarea continuităţii în instituţia noastră. Aşadar, aceste sărbători de iarnă, cu tradiţiile lor inegalabile, ne obligă volens-nolens la susţinerea unui examen neanunţat în faţa propriei conştiinţe, supunând sintezei activităţile ce ne-au caracterizat –  fie că este vorba de eforturile comune sau cele ale fiecăruia în parte. Considerăm că activităţile din anul 2019 sunt cele care ne bucură şi accentuează spiritul de comunitate ştiinţifico-didactică de elită care se numeşte Universitatea de Stat din Moldova.

Stimaţi universitari! Suntem şi rămânem temelia învăţământului din ţară şi a instruirii specialiştilor de înaltă calificare pe domenii, iar lupta acerbă pentru menţinerea acestei imagini se transmite ca idee ce se materializează de la an la an prin asumarea responsabilităţii în aplicarea resetării periodice ce presupune reconceptualizarea şi abordarea sistemică a întregii educaţii naţionale întru înzestrarea cu un sistem educaţional valoros şi prestigios. Pentru că numai un sistem valoros şi prestigios va asigura bunăstarea, va crea o economie competitivă,o generaţie creativă pentru cercetare, inovare şi transfer tehnologic şi care, ancorat în mediul socioeconomic, va contribui eficient la stabilitatea şi autenticitatea statului Republica Moldova. Şi dacă destinul Omului este creativitatea, atunci cel mai important centru de creaţie este, desigur, universitatea.

Stimaţi universitari! În acest prag al trecerii spre un Nou An – 2020 vă îndemn ca să ne păstrăm şi în continuare bunul nume de instituţie prestigioasă de învăţământ prin promovarea calităţii generale, dar şi singulare, de OM DE CREAŢIE, această sintagmă, prin însăşi esenţa ei, conţinând ideea de valorificare şi promovare a calităţii în ipostaza ce ne caracterizează, inclusiv cea de savant, cadru didactic, student, asigurând o atmosferă de stimulare a performanţei şi orientându-ne, totodată, spre unul şi acelaşi făgaş evolutiv – cel al universităţii competitive prestigioase şi recunoscute. La cele enunţate, în mod special adresându-mă tineretului studios, aş adăuga: ne dorim o generaţie de specialişti nu doar utili, ci şi educaţi!

Onoraţi profesori! Dragi tineri studioşi! Vă doresc un An Nou 2020 cu multă sănătate şi pace în suflet, noroc şi bucurii tuturor celor dragi, belşug şi realizări, idei materializate ce vă vor marca succesele deosebite!

LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI, PRESTIGIOASĂ UNIVERSITATE DE STAT DIN MOLDOVA!

Preşedintele Senatului,

Rector USM Gheorghe Ciocanu,

doctor habilitat , profesor universitar