Susţinerea publică a tezei de doctor în istorie cu titlul: EVOLUȚIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI SECUNDAR ÎN BASARABIA ÎN ANII 1918-1940

Postat 3/01/2020 in categoria Anunturi

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE
 
anunță susţinerea publică a tezei de doctor în istorie cu titlul:

EVOLUȚIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI SECUNDAR ÎN BASARABIA
ÎN ANII 1918-1940
specialitatea 611.02. Istoria românilor (pe perioade)

elaborată de Vasile CREȚU
 

conducători științifici:

+PALADE Gheorghe, doctor în istorie, conferențiar universitar;

PETRENCU Anatol, doctor habilitat în istorie, profesor universitar.

 

 Componența Consiliului Științific Specializat:

  1. ENCIU Nicolae, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar, Institutul de Istorie, MECC – președinte;
  2. XENOFONTOV Ion Valer, doctor în istorie, conferențiar universitar, USM – secretar;
  3. PASAT Valeriu, doctor habilitat în istorie, academician, Institutul de Istorie, MECC;
  4. URSU Valentina, doctor în istorie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”;
  5. BURLACU Valentin, doctor în istorie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Referenți oficiali:

  1. ȘIȘCANU Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Institutul de Istorie, MECC;
  2. NOROC Larisa, doctor în istorie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Susținerea va avea loc joi, 16 ianuarie 2020, ora 15.00, în aula 222, bloc IV, USM, str. A. Mateevici 60, mun. Chișinău. Lucrarea poate fi consultată la biblioteca USM și pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).