Susţinerea publică a tezei de doctor în filosofie cu titlul: „Reevaluarea conceptelor realității spirituale: aspecte logico-metodologice”

Postat 15/01/2020 in categoria Anunturi

Se anunță susţinerea publică a tezei de doctor în filosofie cu titlul: Reevaluarea conceptelor realității spirituale: aspecte logico-metodologice

Candidat: Parnovel Valeriu.

Conducător ştiinţific: Capcelea Valeriu, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 631.01- 110 din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Tema tezei: „Reevaluarea conceptelor realității spirituale: aspecte logico-metodologice ale domeniului”.

Specialitatea: 631.01 Ontologie și gnoseologie.

Data: 25.01.2020.

Ora: 12.00.

Local: Universitatea de Stat din Moldova, str. Al. Mateevici 60, Bl. 4, aula 222.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca USM și pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md)