SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI, EDIŢIA A XXIV-A, ETAPA A I-A

Postat 24/01/2020 in categoria Anunturi

Institutul de Cercetare şi Inovare al USM,

Facultățile USM, ASUSM

organizează în perioada 3 februarie – 28 februarie 2020

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, ediţia a XXIV-a, Etapa I

Participanţi eligibili în cadrul acestei manifestări științifice reprezintă studenţii ciclului I din cadrul USM. Etapa I-a a Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti, ediția a XXIV-a se va desfăşura cu suportul Comitetului Științific și al Comitetului de Organizare.

Participanții vor prezenta rapoarte științifice, ce vor reflecta rezultatele cercetărilor în domeniul ştiin­ţelor fundamentale şi aplicative, divizate în următoarele secţiuni:

  • Ştiinţe ale naturii, exacte și inginerești (Biologie şi Pedologie, Chimie şi Tehnologie Chimică Fizică şi Inginerie, Matematică şi Informatică);
  • Ştiinţe umanistice (Litere, Limbi şi Literaturi Străine, Istorie, Arheologie şi Filosofie);
  • Ştiinţe juridice şi economice (Drept, Ştiinţe Economice);
  • Ştiinţe sociale (Ştiinţe Politice, Ştiinţe Administrative, Relații internaționale, Asistenţă Socială şi Sociologie, Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Jurnalism si Ştiinţe ale Comunicării).

Învingătorii Etapei I-a vor prezenta articolele pentru publicare, întocmite conform cerințelor, până la data de 2 martie 2020, iar masteranzii care vor participa în Etapa a II-a a Sesiunii – până la data de 28 februarie 2020. Comitetul Științific și Comitetul Organizatoric vor încuraja și superviza participarea masteranzilor care își fac studiile în universitățile din țară, cât și în afara ei, în cadrul Etapei a II-a a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești, ediția a XXIV-a.

Date de contact ale Comitetului de Organizare

Orarul desfășurării Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti, ediţia a XXIV-a, Etapa I