UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE CENTRUL DE STUDII EUROPENE USM

Postat 7/02/2020 in categoria Anunturi

are plăcerea de a vă invita la lucrările conferinței științifice internaționale

Europenizarea vecinătății estice a UE: aspecte și oportunități

Proiectul ENACTED

Chişinău, 28 mai 2020

Conferinţa științifică internațională, organizată în cadrul proiectului ENACTEDEuropean Union and its Neighbourhood; Network  for Enhancing EU’s Actorness in the Eastern Borderlands și dedicată, de asemenea, marcării celor 30 de ani de la căderea regimurilor comuniste din Europa de Est, îşi propune să reunească eforturile partenerilor de proiect, reprezentanţilor mediului academic, funcţionarilor de stat, politicienilor și experților societății civile din Republica Moldova, România, Ucraina, Belarus, Polonia, Ungaria etc. care vor pune în discuţie următoarele teme de cercetare:

  • Probleme conceptual-teoretice privind europenizarea: interpretări, evaluări, reevaluări etc.
  • Aspecte practice și repere privind europenizarea sferelor economice, politice, sociale,culturale, a mentalității, conștiinței etc.
  • Rolul istoriei, a aspectelor istorice legate de europenizare
  • Rolul instituțiilor, inclusiv administrațiilor centrale și locale, în procesele de europenizare a societăților în tranziție etc.
  • Locul și rolul educației, a învățământului, sferei culturii, societății civile și a mass-media în procesele de europenizare
  • Rolul instituțiilor internaționale, europene în încurajarea și susținerea europenizării statelor din Europa Estică
  • Politica de vecinătate a UE și rolul UE în vecinătatea estică
  • Cooperarea transfrontalieră
  • Este posibil de a aborda și alte probleme în contextul Studiilor Europene

Comunicările participanţilor se vor prezenta în cadrul sesiunii plenare şi în paliere de lucru,  se vor publica în ediția specială a conferinței care va fi prezentată pe parcursul lucrărilor conferinței.

Cheltuielele legate de participare la conferinţă și editarea materialelor este suportată de către organizatori. Cazarea este oferită de organizatori doar pentru participanții străini. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către participanţi.

Pentru participarea la conferință este necesar de a completa Formularul de înregistrare până la 24 februarie 2020 – Anexa 1

Termenul de prezentare a materialelor finale pentru publicare – până la 10 aprilie 2020.  Articolele trimise pentru publicare vor întruni condiţiile stipulate în Anexa 2.

Limbile de lucru vor fi româna, engleza şi rusa.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în cadrul  Universității de Stat din Moldova, (Republica Moldova, Chișinău, str. A. Mateevici nr. 60) începând cu ora 9.00.

Pentru detalii contactați comitetul organizatoric:

Vasilescu Grigore, dr. hab., prof. univ., Director Centru Studii Europene, USM, Coordonator local ENACTED: vasilescugr51@gmail.com ; tel +373 68 821 215

Morari Cristina, dr., lector univ., ENACTED project assistant: morari.kristina@gmail.com;

tel +373 79 728 773

Vă aşteptăm cu drag!