Reconfirmarea succesului parteneriatului moldav în cadrul proiectului Erasmus+ „Educație pentru Drone”

Postat 10/02/2020 in categoria Noutati

cusma

În perioada 05-08 februarie 2020 a avut loc întrunirea consorțiului proiectului Erasmus+ „Educație pentru Drone eDrone” la Erevan, Armenia. Parteneriatul proiectului eDrone constă din 17 parteneri din 8 țări. Din partea USM la activitățile organizate în cadrul consorțiului au participat dna Tatiana Bulimaga, manager proiect, Șef Secție, Institutul de Cercetare și Inovare și Veaceslav Sprincean, Șef Oficiului de Educație pentru Drone, lector la Facultatea de Fizică și Inginerie. Pe parcursul a două zile partenerii proiectului au pus în discuție subiecte legate de realizarea obiectivelor proiectului: organizarea și dotarea Oficiilor de Educație pentru drone, utilizarea eficientă a echipamentului pentru realizarea programului de formare profesională continuă „Educație pentru Drone”, acreditarea programului în cele patru țări in care se implementează proiectul – Moldova, Armenia, Georgia și Belarus. Au fost trecute în revistă aspecte privind sustenabilitatea și durabilitatea proiectului. În acest context trebuie de menționat ca experiența partenerilor din Republica Modova în cadrul acestui proiect este una care poate fi luată drept exemplu de bune practici atât în ce privește realizarea si atingerea obiectivelor proiectului, precum și de conlucrare în calitate de membri ai parteneriatului de proiect Erasmus+.

Coordonatorul național al proiectului este Unversitatea de Stat din Moldova, iar din parteneriatul instituțiilor din Republica Moldova fac parte: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a MAI a RM, Academia de Administrare Publică și Autoritatea Aeronautică Civilă a RM, care împreună dezvoltă Programul de formare profesională continuă „Educație pentru Drone”. Oficiul de Educație pentru Drone, organizat la USM cu suportul proiectului Erasmus+ eDrone, este un veritabil laborator științifico-didactic, fiind dotat cu tehnică de ultimă generație pentru studiul tehnologiei dronelor, aplicații civile și aspecte legislative privind utilizarea dronelor. Menționăm că Programul de formare profesională continuă „Educație pentru Drone” este la cea de a patra ediție, având formabili din diferite domenii: agricultură, mass-media, topografie, arheologie, inginerie, educație etc. Următoarea ediție va începe în luna martie, iar înscrierierea doritorilor este încă deschisă și poate fi făcută la adresa de e-mail: tbulimaga@usm.md.

Proiectul Erasmus+ “eDrone – Education for Drone” este cofinanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+ KA2 Capacity Building începând cu 15 octombrie 2016 pe o perioada de 36(+6) luni. Obiectivul proiectului eDrone este de a defini un mediu de învățare pentru a oferi mai multe oportunități de accesare a noilor competențe legate de utilizarea tehnologiilor cu drone în activitățile profesionale. Aceste noi competențe se referă, în special, la utilizarea soluțiilor TIC avansate pentru utilizarea dronelor și a datelor obținute cu ajutorul acestora în scopul diversificării oportunităților profesionale ale tinerilor și de creștere în carieră a profesioniștilor.

Pagina web oficiala a proiectului eDrone este www.edroneproject.org

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

E_Drone

Institutul de Cercetare și Inovare al USM