Prezentarea tezei de doctor habilitat în științe chimice cu titlul: „Studiul compușilor coordinativi macrociclici și cu contur deschis al unor metale in baza 2,6-diformiltiofenolului” a dlui Vasile Lozan

Postat 13/02/2020 in categoria Anunturi

Pe data de 21 februarie 2020, ora 14:00, în sala 317, Blocul IV al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil  ad-hoc 141. Chimie anorganică (141.01 Chimie anorganică)

în cadrul căreia

dl Vasile LOZAN, doctor în științe chimice

 va prezenta spre examinare teza de doctor habilitat în științe chimice cu titlul:

Studiul compușilor coordinativi macrociclici și cu contur deschis al unor metale in baza 2,6-diformiltiofenolului