O nouă experiență în cadrul proiectului Erasmus+ MHELM

Postat 28/02/2020 in categoria Noutati

În perioada 17-21 februarie 2020, Universitatea Transilvania din Brașov (România) a fost gazda unei vizite de studiu, în cadrul programului Erasmus+, a echipei proiectului MHELM – 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Moldova Higher Education Leadership and Management.

Conform activităților preconizate în proiectul MHELM, subiectele din agenda vizitei au cuprins diverse domenii, referindu-se la:

 • bune practici în dezvoltarea proiectelor europene – rolul de lider în dezvoltarea cercetării în universitate;
 • modele de leadership și management educațional;
 • dezvoltarea politicilor de calitate și evaluarea acestora la nivel instituțional;
 • leadership-ul: de la viziune la realitate – studiu de caz UTBV;
 • dezvoltarea abilităților de marketing pentru manageri din sistemul educațional;
 • managementul reputației on-line. Discursul public;
 • dezvoltarea abilităților de leadership prin implicarea studenților în structurile de conducere;
 • dezvoltarea abilităților de lider prin dezvoltarea de proiecte comune cu mediul socioeconomic.

Subiectele în cauză au fost abordate cu participarea Rectorului Universității Transilvania din Brașov, prof., dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, dar și a altor reprezentanți ai managementului UTBV, cum sunt: Ioan Vișa, Coordonator Centru de cercetare Sisteme de energii regenerabile și reciclare; Rodica Niculescu, profesor universitar Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie și Științele Educației; Luminița Scutaru, Director Departament  de Inginerie Mecanică; Ioana Chițea, prodecan Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor și Daniel Munteanu, Prorector cu studenții și legătura cu mediul economic și sociocultural.

Buna desfășurare a vizitei de studiu a fost asigurată și prin activitățile în cadrul sesiunilor de includere și dezvoltare a conținuturilor modulelor proiectului, susținute de Alex Krauss (Germania), David Dawson (Marea Britanie), Daniel Munteanu (România), Liliana Rogozea (România).

Vizita de studiu a inclus și explorarea oportunităților oferite de Institutul de Cercetare – Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov și a rolului acestuia în dezvoltarea capacităților instituționale.

Consorțiul proiectului structural MHELM din cadrul programului Erasmus+ întrunește reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior din RM și țările de program – Regatul Unit, România și Germania. Republica Moldova este reprezentată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și de 7 universități, membre ale consorțiului proiectului MHELM:

 • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)
 • Universitatea de Stat din Moldova (USM)
 • Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM)
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF)
 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB)
 • Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul (USCH)
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM).

Universitatea de Stat din Moldova a fost reprezentată la eveniment de către membrii echipei de proiect: Tatiana Turchină, Șef Departament Formare Continuă; Maria Hamuraru, Șef Departament Economie, Marketing și Turism; Mihaela Balmuș-Andone, lector Departamentul Administrarea Afacerilor.

Proiectul 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. MHELM este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus +.

Brasov_1

Brasov_2

Brasov_3