Misiunea de Experți TAIEX “Promovarea inovării și antreprenoriatului prin introducerea instrumentului de autoevaluare pentru instituțiile de învățământ superior”

Postat 2/03/2020 in categoria Noutati

În zilel de 26, 27 și 28 februarie 2020 în incinta  Universității de Stat din Moldova și-a desfășurat lucrările Misiunea de Experți TAIEX “Promovarea inovării și antreprenoriatului prin introducerea instrumentului de autoevaluare pentru instituțiile de învățământ superior”.

Misiunea de Experți a fost organizată de către USM în cooperare cu Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare și Comisia Europeană, grație instrumentului de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene în cadrul Politicii de Bună Vecinătate.

Instrumentului de autoevaluare “HEInnovate” acoperă opt domenii pentru autoevaluare a Universităților din lumea intreagă:

Conducere și guvernare
Capacitate organizațională: finanțare, oameni și stimulente
Predarea și învățarea antreprenorială
Pregătirea și susținerea antreprenorilor
Transformare și capacitate digitală
Schimb de cunoștințe și colaborare
Instituția internaționalizată
Măsurarea impactului

Misiunea de experți MD-TAIEX, a avut drept scop oferirea oportunității de autoevaluare a instituțiilor de învățământ superior; determinarea punctelor forte și slabe ale acestor instituții cu implicarea activă a factorilor de decizie locali și naționali, responsabili de politicile de învățământ superior; înțelegerea rolului pe care HEInnovate îl poate avea în dezvoltarea potențialului inovator și antreprenorial al instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova.

Aplicarea instrumentului HEInnovate în sistemul de învățământ superior din Moldova va contribui la consolidaterea mecanismelor de asigurare a calității, precum și la implementarea și monitorizarea reformelor pentru atingerea standartelor Spațiului European de Învățământ Superior.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor cheie în sistemul educațional național, precum că: Agenția Națioanlă pentru Ceretare și Dezvoltare; Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Oficiul Național Erasmus+ în Moldova; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Tehnică a Moldovei; Academia de Studii Economice a Moldovei; Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Universitatea de Stat din Comrat; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”; Academia de Administrare Publică.

Pic_1

Pic_5

Pic_6

Pic_2

Pic_4

88205488_1209655782575450_4070346162891128832_n