Olimpiade republicane la USM: direcție importantă de valorificare a potențialului învățământului în Republica Moldova

Postat 3/03/2020 in categoria Noutati

webMoldova State University

Universitatea de Stat din Moldova desfășoară, tradițional, în lunile martie-mai, ani la rând, olimpiade republicane, la disciplinele de studiu din învățământul general. USM a optat mereu și a contribuit semnificativ la desfășurarea olimpiadelor în Republica Moldova  ̶ adevărat fenomen al propagării culturii și științei, asumându-și rolul de formator spiritual, orientat spre excelență, spre modelarea ființei umane în spiritul valorilor intelectuale, morale, estetice, culturale.

În acest an la USM se vor desfășura 9 olimpiade republicane:

  • Olimpiada Republicană la Istoria românilor și universală – 02.03.2020 – 04.03.2020
  • Olimpiada Republicană la Limba și literatura rusă (limba de instruire) – 9.03.2020-11.03.2020
  • Olimpiada Republicană la Chimie – 12.03.2020 – 15.03.2020
  • Olimpiada Republicană la Limba și literatura română (alolingvi) – 16.03.2020-18.03.2020
  • Olimpiada Republicană la Fizică – 20.03.2020-23.03.2020
  • Olimpiada Republicană la Geografie – 23.03.2020-25.03.2020
  • Olimpiada Republicană la Biologie – 26.03.2020-29.03.2020
  • Olimpiada Republicană la Limba și literatura română (limba de instruire) – 30.03.2020 – 01.04.2020
  • Olimpiada Republicană la Științe – 15.05.2020 – 18.05.2020.

An de an trăim emoția olimpiadelor republicane ca formă de dialog al spiritelor alese, al unor elevi de excepție care au trecut deja etape importante și tensionate la nivel de școală/liceu, raion, municipiu. Rolul olimpiadelor republicane este incontestabil, căci reprezintă întotdeauna studiu intens, tenacitate, reflecție, reîntoarcere spre lecturile profunde și veritabile, preocupări științifice pentru domeniile alese.

Prin tradiționala desfășurare a olimpiadelor republicane USM urmărește păstrarea potențialului intelectual puternic al învățământului național, menținerea prestigiului și a perspectivelor studiilor prin identificarea celor mai erudiți, mai capabili copii, oferindu-le sprijin și oportunități de a-și realiza și dezvolta abilitățile, de a stimula dorința pentru un studiu mai aprofundat al materiilor școlare la un număr cât mai mare de elevi.

USM rămâne promotor al valorilor naționale și internaționale, prin formarea unor specialiști competenți și responsabili pentru o societate bazată pe cunoaștere, prin promovarea cercetării științifice. Olimpiadele le oferă tinerilor posibilitatea să se afirme și să se integreze mai ușor într-un mediu competițional și concurențial interesant, divers, incitant, dar complicat.

Invităm toți doritorii să participe ca să obțină competențe și experiențe noi, premiații fiind stimulați prin oferirea șansei de a fi înmatriculați la USM, de a fi scutiți de examenul de BAC la disciplina corespunzătoare, de a putea beneficia de burse.

Aducem sincere mulțumiri administrației și colectivului Universitiății de Stat din Moldova, organelor de resort pentru organizarea și participarea la olimpiadele republicane.

Gala Premiilor Olimpicilor Republicani se va desfășura în incinta Casei de Cultură a USM, cu detalii revenim ulterior.

Mult succes participanților și organizatorilor!

Serviciul Imagine și Relații Publice