REZULTATELE SESIUNII NAŢIONALE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI, EDIŢIA A XXIV-A, ETAPA A I-a

Postat 3/03/2020 in categoria Noutati

Universitatea de Stat din Moldova,

Institutul de Cercetare şi Inovare,

Facultăţile USM, ASUSM

au organizat în perioada 3 – 28 februarie 2020,

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, ediţia a XXIV-a, etapa a I-a

În cadrul manifestării științifice au participat circa 500 de studenți ai ciclului I licență dintre ca­re 280 au prezentat rapoarte științifice, ce au reflectat rezultatele cercetărilor în domeniul ştiin­ţelor fundamentale şi aplicative, divizate în următoarele secţiuni:

  • Ştiinţe ale naturii, exacte și inginerești (Biologie şi Pedologie, Chimie şi Tehnologie Chimică Fizică şi Inginerie, Matematică şi Informatică);
  • Ştiinţe umanistice (Litere, Limbi şi Literaturi Străine, Istorie, Arheologie şi Filosofie);
  • Ştiinţe juridice şi economice (Drept, Ştiinţe Economice);
  • Ştiinţe sociale (Ştiinţe Politice, Ştiinţe Administrative, Relații internaționale, Asistenţă Socială şi Sociologie, Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Jurnalism si Ştiinţe ale Comunicării).

Datorită numărului impunător de studenți dornici de a participa în cadrul manifestării, unele secțiuni au fost organizate în două etape, inițial etapa departamente și, ulterior, etapa pe fa­cul­ta­te.

Lista câștigătorilor Etapei I a Sesiunii Naţionale de Comunicări Stiinţifice Studenţeşti, ediţia a XXIV-a:

Chimie şi Tehnologie Chimică: Ţîuleanu Pavel, Ковальчук Алена, Stratulat Alexandr, Gri­go­raș Carolina, Zarovnaia Alina, Levcenco Liudmila.

Menţiuni: Baerle Natalia, Busila Maria, Balan Edera, Rusu Virginia, Serscov Liliana, Kelbuts Ari­na, Stavinschii Vladislav, Куртева Анастасия, Фрекауцан Александра, Михна Карина, Петкович Надежда, Iepure Daniela, Castroveț Beatrice, Grosu Cristina.

Fizică şi Inginerie: Ermicev Daria, Burduja Cristin, Punga Alexandr, Sîrghi Mihail, Ghilețchii Gheorghe, Gadiac Ivan, Jelehovschii Petru.

Menţiuni: Pojar Felicia, Chiseli Iuri, Carpov Emmanuil.

Matematică şi Informatică: Smigaliova Anastasia, Negaliuc Maxim, Vrabii Nicu, Onisoru Cris­tina, Simonean Abgar, Barcovschii Mihail.

Mențiuni: Prijelevscaia Olga, Gorbatin Maxim, Meagcoi Ivan, Juracovschi Cristina, Hlâstal Vea­ceslav.

Biologie şi Pedologie: Istrati Sorina, Botnarescu Andrei, Ganja Elena, Dima Corina, Mic­șan­schi Irina, Crutaia Daria.

Litere: Ciochină Cătălina, Malanici Elena, Elena Barsucova, Dugan Mădălina, Druță Galina, Eli­zaveta Serbicean.

Mențiuni: Guțu Victoria, Colța Luminița, Crețu Veronica, Andronache Cătălina,  Melinte Adri­a­na, Nadejda Chilin.

Istorie şi Filosofie: Bolotnicov Cristian, Plinschi Cătălina, Melnic Mihaela, Bahtin Irina, Chei­baș Ruxanda, Cebotari Mihaela, Purcel Nicu, Barbarov Dumitru, Seredovschii Marina, Flocea Gri­­gore, Civariuc Natalia.

Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială: Constantinova Alla, Co­ga­­novschi Elena, Culicovschi Cristina, Cucuta Valentin, Pascari Iana, Pojoga Iulian, Croitor Cris­ti­na, Zemciug Marcela, Chicu Victoria, Grebencov Agnesa, Ceban Cătălina, Țîcu Crina, Șterbeț Ru­xandra, Cebanu Marina, Tocan Ilinca, Șarco Alexandra, Bița Elena, Crudu Inga.

Mențiuni: Afanasii Diana, Axentii Olga, Гордейчук Дмитрий.

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării: Botnaru Diana, Gligor Daniela, Djos Doina, Pascari Daniela, Melinti Veronica.

Mențiuni: Lozinschi Bogdan, Cabătut Tatiana.

Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative: Rusu Daniela, Cozonac Vanesa, Di­cusar Selina, Tizu Irina, Bogonovschi Silvia, Leu Cristina, Cracea Olga, Codreanu Adriana,

Men­țiuni: Crudu Inga, Nanu Anastasia, Vintilă Pavel.

Drept: Brătescu Svetlana, Melinte David, Leu Cătălina, Panchiv Olesea, Vovcenco Victoria, Bra­ga Ecaterina.

Mențiuni: Luca Mădălina, Smoleac Dionisie, Russo Nicoleta, Goreacii Laurenția.

Ştiinţe Economice: Penu Tatiana, Baeș Mihail, Tagarcea Mihaela, Martalog Natalia, Musin Ro­man, Șura Ana-Maria, Draguțan Marcela.

Astfel, Comitetul Științific și Comitetul de Organizare al manifestării aduce mulțumiri cadre­lor didactico-științifice care au încurajat și supervizat participarea studenților în cadrul Sesiunii, și totodată le urează succes și inspirație câştigătorilor în cea dea doua etapă a manifestării știin­ți­­fi­ce, care se va desfășura în zilele de 9-10 aprilie 2020, alături de masteranzii din cadrul Uni­ver­si­tă­ții de Stat din Moldova și din alte centre universitare din țară și de peste hotare.

Date de contact ale Comitetului de Organizare

Orarul desfășurării Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti, ediţia a XXIV-a, Etapa I

1. Educatie+So.+Psih.

2. Drept

3. Chimie+Matematica

4. Economie+FRISPA 1

5.Jurnalism+Frispa2+litere+LLS+BI

6.Istoria+Fizicaa

Echipa Institutului de Cercetare şi Inovare

din cadrul Comitetului de Organizare al SNCȘS