Noi acorduri de cooperare: programe comune de studii USM&UAIC – indicatori-cheie ai inovației instituțiilor de învățământ

Postat 10/03/2020 in categoria Noutati

Zi memorabilă la Universitatea de Stat din Moldova – 10 martie 2020. Sălile Senatului USM  au găzduit sesiunea de discuții privind Programele comune de studii (cu diplome duble) ale Universității „Al. I. Cuza”, Iași (UAIC ) și Universității de Stat din Moldova (USM), care a culminat cu semnarea Acordului de cooperare dintre universități și a două acorduri privind programele comune de studii de licenţă (ciclul I) și pentru mai multe specializări la master (ciclul II). Sesiunea în cauză a constituit momentul culminant al acțiunilor întreprinse până în prezent în vederea consolidării parteneriatului științifico-didactic, inițiat de către rectorul Universității de Stat din Moldova, prof. univ., dr. hab. Gheorghe Ciocanu, și rectorul Universității „Al. I. Cuza” din Iași, prof. univ., dr. Tudorel Toader, în cadrul consorțiului Universitaria și CUMRU.

La eveniment a participat delegația UAIC Iași în următoarea componență: dl Tudorel Toader, rector, prof. univ. dr.; dna Mihaela Onofrei, prorector activități studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public, prof. univ. dr.; dl Cătălin Tănase, prorector pentru programe de masterat și studii doctorale, prof. univ. dr.; dna Lăcrimioara Ivănescu, decan al Facultății de Biologie, conf. univ. dr.; dl Aurel Pui, decan al Facultății de Chimie, prof. univ., dr.; dl Septimiu Panaite, decan al Facultății de Drept, conf. univ, dr.; dl Conțiu Tiberiu Șoitu, decan al Facultății de Filosofie și Științe Social-politice, prof. univ., dr.; dl Sebastian Popescu, decan al Facultății de Fizică, conf. univ., dr.; dl Adrian Grozavu, decan al Facultății de Geografie și Geologie, prof. univ. dr.; dl Răzvan Lițcanu, decan al Facultății de Matematică, prof. univ. dr.

USM a fost reprezentată de dl Gheorghe Ciocanu, rector USM, dr. hab., prof. univ.; dna Angela Niculiță, prorector pentru relații internaționale, dr. conf. univ.; dna Otilia Dandara, prorector pentru activitatea didactică, dr. hab., prof. univ.; dna Violeta Cojocaru, prorector pentru activitatea cu studenții, dr. hab., prof. univ.; dna Valentina Nicorici, decanul Facultății de Fizică și Inginerie, dr., conf. univ.; dl Sergiu Vatavu, șef  Departament Fizică Aplicată și Informatică, dr., conf. univ.; dna Gladchi Viorica, decanul Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică, dr., conf. univ.; dna Cotovaia Aliona, prodecan, Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică, dr., conf. univ.; dl Ion Bulimestru, șef Departament Chimie, dr. conf. univ.; dna Galina Rusu, decan al Facultății de Matematică și Informatică, dr., conf. univ.;  dl Valeriu Ungureanu, șef Departament Informatică, dr. conf. univ.; dl Boris Hîncu, șef  Departament Matematică, dr., conf. univ.; dl Mihai Leșanu, decanul Facultății de Biologie și Pedologie, dr., conf. univ.;  dl Vitalie Sochircă, șef Departament Științele Solului, Geografie, Geografie, Silvicultură și Design, dr., conf. univ.; dna Ana Bîrsan, șef  Departament Biologie și Ecologie, dr.,  conf. univ.; dna Cristina Morari, prodecanul Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, dr.; dl Grigore Vasilescu, Departamentul Relații Internaționale, dr. hab., prof. univ.

Momentul istoric al întrunirii bilaterale de astăzi l-a constituit atingerea unor dimensiuni calitativ noi de colaborare academică și culturală, o treaptă superioară în vederea dezvoltării, consolidării și promovării colaborării reciproce la nivel instituțional.

Programele de studii cu diplomă dublă reprezintă indicatorii-cheie ai inovațiilor promovate de instituțiile de învățământ vizate în acest proiect, fiind menite să sporească competitivitatea universităților. Totodată, sprijinul reciproc în vederea formării și dezvoltării profesionale a personalului academic va facilita schimbul de cunoștințe și experiență prin realizarea proiectelor comune în diverse domenii ale educației și cercetării. Prin aceste acorduri au fost puse bazele cooperării eficiente, în special între facultățile omoloage, dar și între celelalte departamente academice din cadrul celor două universități. Acordurile preconizează formarea profesională în domeniile: matematică, informatică, chimie, tehnologii chimice, fizică, biologie, geografie, relații internaționale, administrare publică pentru tinerii din Republica Moldova și România, precum și diversificarea activităților privind consolidarea școlilor științifice, prin atragerea și valorificarea potențialului celor mai buni studenți din cele două țări.

Ambele instituții de învățământ vor beneficia de pe urma cunoștințelor și experienței, soluționând problemele de ordin educațional și științific de interes comun. Va fi încurajat schimbul de cadre didactice universitare, astfel ca acestea să beneficieze reciproc de pe urma expertizei și a competențelor didactice, dar și schimburile de cercetători științifici și de studenți în domeniile de interes comun. Părțile vor sprijini organizarea și implementarea de programe de studii comune în domenii de interes reciproc. Urmează să fie elaborate în comun inclusiv publicații științifice, este prevăzută și organizarea împreună a evenimentelor și manifestărilor științifice. De importanță majoră este promovarea și realizarea proiectelor comune de cercetare științifică în domeniile de interes comun.

Colaborarea presupune ca universitățile să se completeze pe dimensiunile didactică și de cercetare, să implementeze standarde comune, de nivel european și mondial.

Astăzi, cele două universități și-„au dat mâna”, precum a menționat rectorul UAIC dl prof. Tudorel Toader pentru a asigura pregătirea didactică la un nivel calitativ nou, dar în special pentru a contribui la evoluția cercetării științifice prin instruirea unor generații viitoare care să aibă performanțele necesare, să fie competitive și să rămână acasă ca să genereze evoluția pozitivă și substanțială a societății. Dl Gheorghe Ciocanu, rector USM, la rândul său, a mulțumit părții ieșene pentru posibilitatea și deschiderea pentru implementarea unui proiect de importanță majoră pentru instituțiile de învățământ cu aprofundarea colaborărilor reciproce de succes pentru viitorul țării.

Părțile au reiterat că colaborarea dintre USM și UAIC este una solidă, partea ieșeană manifestând și de această dată deschiderea și bunăvoința pentru a dezvolta proiectele în comun, exprimându-și siguranța că acestea vor fi implementate și se vor desfășura cu succes prin eforturile consolidate ale ambelor părți.

Evenimentul a culminat cu semnarea oficială a celor trei acorduri, rectorul UAIC fiind îndemnat de rectorul USM să consemneze momentul memorabil de astăzi în Cartea de onoare a USM.

10.03.2020-16

10.03.2020-28

10.03.2020-31

10.03.2020-43-1

10.03.2020-44

Serviciul Imagine și Relații Publice