Se anunţă susținerea publică a tezei de doctor habilitat  în științe biologice „Citogenetica procesului de patogeneză virală la plantele de cultură”,  specialitatea 162.01 – Genetică vegetală.

 Candidat:  ANDRONIC Larisa, doctor în științe biologice,  conferențiar cercetător

Consultant științific:

DUCA Maria, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician

Referenţi oficiali:

GRATI  Vasile, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar

VOLOȘCIUC Leonid, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător

CALALB Tatiana, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar universitar

Componenţa Consiliului ştiinţific specializat DH 162.01-06 Genetică vegetală:

PALII Andrei, președinte, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, m.c. al AȘM,

PORT Angela,  secretar științific, doctor în științe biologice, conferențiar universitar

LUPASCU Galina, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător

ROTARU Alexandru, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător

SPÎNU Constantin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Data susținerii:  27 ianuarie 2021

Ora: 10:00

Localul: Sala 18, Blocul A al Universității de Stat din Moldova, str. Academiei 3/2.

Ședința va fi organizată în format mixt (Join Zoom Meeting)

https://us02web.zoom.us/j/81567210774?pwd=Nk1lZzNKYXNPUVJObGtETEozcU9nZz09

Meeting ID: 815 6721 0774

Passcode: 474230

Teza de doctor habilitat și rezumatul pot fi consultate  la Biblioteca Universității de Stat din Moldova (str. Alexe Mateevici 60) și pe pagina web a ANACEC   (www.cnaa.md).