Simpozionul ştiinţific cu genericul TERMINOLOGIA PLURILINGVĂ ȘI TRADUCEREA ÎNTR-O SOCIETATE MULTIETNICĂ

Postat 21/09/2012 in categoria Anunturi

CATEDRA TRADUCERE, INTERPRETARE ŞI LINGVISTICĂ APLICATĂ

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

 

Vă invită

să participaţi la

Simpozionul ştiinţific cu genericul  

TERMINOLOGIA PLURILINGVĂ ȘI TRADUCEREA ÎNTR-O SOCIETATE MULTIETNICĂ

Programul simpozionului

Scurt istoric al Zilei internaţionale a traducătorului / Catedra de Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată

Deşi rolul traducătorilor este enorm în istoria omenirii, începând cu momentul căderii turnului Babel, acestuia nu i s-a acordat o mare atenţie sau chiar a fost trecut sub tăcere. Doar în a. 1991, Federaţia Internaţională a Traducătorilor (FIT) a declarat 30 septembrie drept Zi internaţională a traducătorilor.

Această dată nu a fost aleasă la întâmplare! În această zi, în anul 420 e.n. s-a stins din viaţă sf. Ieronim, un important teolog creştin, unul din cei patru părinţi ai Bisericii de apus, traducătorul Bibliei în limba latină, cunoscută astăzi şi ca Biblia Vulgata. Fericitul Ieronim este considerat patronul traducătorilor. Astfel, traducătorii şi interpreţii din lumea întreagă au ajuns să sărbătorească şi ei o zi profesională a lor.

În acest context, Catedra Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, din cadrul USM, fondată în a.1996, marchează ziua profesională a traducătorului şi interpretului de conferințe. Aici activează cadre didactice cu un nivel de pregătire înalt, cu experienţă în domeniul traducerii: dna Ludmila Zbanţ, profesor universitar, doctor habilitat în filologie, dna Angela Grădinaru, conferenţiar universitar, doctor în filologie, dna Gabriela Şaganean, conferenţiar universitar, doctor în filologie, dna Ludmila Clichici, doctor în filologie dna Svetlana Corcodel, dna Rodica Caragia, dna Rodica Lupan, dna Irina Marchitan şi dna Eugenia Ziadeh, lectori universitari superiori, traducători autorizaţi pe lângă Ministerul Justiţiei din Republica Moldova. Să nu uităm şi de tinerii de la această catedră, care activează, de asemenea, ca traducători/interpreţi în cadrul diverselor birouri de traducere din ţară: Marina Belous, Olesea Bodean, Cristina Zbanţ, Mucerschi Natalia, Marchitan Ina, Bușilă Alina, Sîtnic Ina şi mulţi alţii, care s-au lansat deja şi în domeniul cercetărilor ştiinţifice, colaborând cu diverse instituţii de cercetare din străinătate.

Catedra Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată oferă studii de traducere – interpretariat, o specialitate ce atrage tot mai mult tinerii în condiţiile societăţii internaţionale multilingve, care necesită profesionişti ai comunicării interlingve şi interculturale. Viitorii translatori studiază aici cel puţin două limbi. Doar la această catedră – pe lângă engleză şi franceză (limbi de bază studiate tradiţional) – acum se studiază chineza, suedeza,  turca, poloneza, portugheza, araba, italiana sau spaniola, în acest scop fiind invitaţi profesori străini din China, Polonia, Turcia, Egipt, România, SUA, Brazilia, Belgia, Germania, Austria, Franța. La câţiva ani după crearea catedrei, au fost dotate cu echipament performant cabinete multimedia, în care viitorii profesionişti ai traducerii sunt antrenaţi în simularea condiţiilor de traducere simultană, consecutivă şi cea asistată de calculator.

Istoria catedrei Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată nu stă pe loc, dezvoltându-se cu paşi vertiginoşi în această lume a multilingvismului şi a multiculturalismului. La mai mult şi la mai mare, dragi colegi şi dragi studenţi, cu ocazia acestei zile frumoase!

____________________________

În dorinţa de a aduce un omagiu meseriei de traducător, la 1 octombrie 2012, de Ziua internaţională a traducătorilor, Catedra de Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul USM, organizează simpozionul ştiinţific cu titlul „Terminologia plurilingvă și traducerea într-o societate multietnică”. La eveniment vor fi prezenţi traducători şi interpreţi consacraţi, precum şi reprezentanţi ai birourilor de traducere, invitaţi să discute despre propria experienţă: efort depus, metode şi strategii, greşeli, mici secrete ale meseriei, realizări etc. Simpozionul ştiinţific va consta din două ateliere. În cadrul primului atelier, intitulat „Rolul terminologiei în traducerea specializată”, animat de dna Ludmila Zbanţ, dr.hab., prof.univ., decan al Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, USM, se vor discuta aspecte generale privind traducerea şi interpretarea specializată, precum şi activitatea birourilor de traduceri. Atelierul doi ,, Diversitatea suporturilor în activitatea traducătorilor,, , condus de dna Angela Grădinaru, dr., conf. univ., şef Catedră Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, se va axa pe dezbaterea unor probleme ce ţin de traducerea specializată și a suporturilor utile în activitatea traducătorilor. Atelierele vor avea loc la 1 octombrie 2012 în cadrul USM, blocul III, str. M. Kogălniceanu nr. 65, aula 301 şi vor începe la ora 12.40.chinese translation servicestranslate a word document from french to englishкак рекламировать интернет магазинкак купить