ANUNŢ

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat  „Dreptul de proprietate privată, garanții constituționale și limitele acestuia”, elaborată de studenta-doctorandă Olga PĂDURARU.

Specialitatea: 552.01 – Dreptul constitutional.

Conducător de doctorat:  Ion GUCEAC, academician, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Data: 12 februarie 2021.

Ora: 13.00.

Localul: sala 18, blocul A al campusului studențesc, str. Academiei 3/2, Chișinău, Republica Moldova.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la biblioteca Universității de Stat din Moldova şi pe pagina web a Pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.cnaa.md).

Susținerea publica va fi transmisă online  pe platforma Zoom, iar doritorii se pot conecta accesând link-ul: https://us02web.zoom.us/j/86115947838?pwd=MFd5d3dWS2plY1NITG93ZkhjZHFmdz09