În perioada noiembrie – decembrie 2020 Universitatea de Stat din Moldova a organizat concursul de eseuri cu tema „Dacă aș fi rector al USM…” Concursul s-a adresat studenților care își fac studiile la USM la nivelul I Licență și nivelul II Master și a presupus scrierea unor eseuri care să conțină propuneri și soluții la problemele identificate în universitate. Scopul concursului a fost sensibilizarea studenților și implicarea lor activă, nemijlocită în managementul universitar în vederea creării unui spațiu academic modern, competent, progresiv și sigur.

La concurs și-au prezentat lucrările următorii 6 studenți USM-iști: Anastasia Ciobanica, anul II, licență, Facultatea de Litere; Nadejda Cuharenco, anul II, master, Facultatea de Drept, Iulia Dvorschi, anul I, licență, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, Cristina Jitoreanu, anul II, master, Facultatea de Istorie și Filosofie; Diana Lupan, anul II, master, Facultatea de Drept și Dan Rurac, anul I, licență, Facultatea de Istorie și Filosofie. Membrii juriului au fost plăcut surprinși de faptul cât de cointeresați sunt studenții ca USM-ul să aibă un viitor prosper, dar, mai ales, de faptul că aceștia sunt gata să pună umărul la dezvoltarea instituției. În eseurile participanților sunt multe idei constructive care merită să fie aplicate în practică, un capitol aparte fiind conștientizarea ideii cât de importantă este pentru întreaga comunitate academică conlucrarea activă a Rectoratului cu studenții. Participanții la concurs au oferit și idei creative referitor la faptul cum ar trebui să fie USM-ul viitorului, în mod ideal.

Premiul Mare l-a obținut studenta anului II a Facultății de Litere, Anastasia Ciobanica. Eseul ei a totalizat doleanțele studenților usm-iști, expuse, de altfel, și de către ceilalți participanți ai concursului. Ceea ce i-a făcut pe membrii juriului însă să-i ofere Premiul Mare a fost originalitatea, structura lucrării, abordarea în cunoștință de cauză a subiectului, corectitudinea exprimării, aspectul îngrijit din punct de vedere stilistic și gramatical etc. Juriul a remarcat subcapitolele eseului care au fost inspirate și concludente: concurența este motorul progresului; practica este esențială; rectorul – cel mai bun prieten al meu; proces educațional frumos și confortabil; viitor prosper, dar, în special, concluziile acestuia:

„În calitate de rector, aș face tot ce-mi stă în puteri pentru ca…în incinta universității să domnească o atmosferă academică prielnică, dar și confortabilă, care să-i impulsioneze pe studenți să acumuleze cunoștințe, să contribuie la dezvoltarea lor…”

„Îmi doresc ca usm-iștii să aibă un viitor prosper, de aceea în calitate de rector, promit să îi ajut să-și găsească un loc de muncă, să acumuleze cunoștințe temeinice ca să pășească cu încredere în viitor…”

”Se pare că nu este atât de ușor să fii rector… Rectorul nu este doar un lider, ci o persoană responsabilă, cu orizonturi largi și mentalitate analitică. Este persoana care cunoaște foarte bine cum funcționează o universitate, îi cunoaște istoria și are o experiență vastă de lucru. Rectorul este o autoritate pentru întregul colectiv, rezolvând contradicțiile și protejând interesele profesorilor și studenților. Este corect în rezolvarea oricăror probleme, își îndeplinește excelent îndatoririle și îi respectă pe toți și pe fiecare în parte. Pe lângă calitățile profesionale, rectorul este înzestrat și cu calități umane deosebite: este decent, politicos, înțelegător și receptiv.”

Comunitatea academică a Universității de Stat din Moldova îți exprimă speranța că anul 2021 va pune bazele unor reușite statornice, transformând aspirațiile tuturor în realizări frumoase. USM a fost și rămâne „pepiniera” care crește cadre valoroase. Cu USM visele devin realitate, iar victoria Anastasiei Ciobanica la concursul de eseuri „Daca aș fi rector al USM” s-ar putea transforma în timp în victoria ei de mâine, visul de azi împlinindu-i-se.

Toți participanții la concurs de eseuri vor fi invitați la o întâlnire cu noul rector al USM, dl Igor Șarov. De asemenea, vor fi contactați de un reprezentant al SIRP pentru a stabili data și alte detalii în vederea înmânării premiilor.

Felicitări tuturor participanților la concurs și mult succes la concursurile noastre viitoare!

La mai mult și la mai mare, dragi USM-iști!