Guvernul Republicii Moldova a aprobat la data de 20 ianuarie listele studenților-doctoranzi care vor primi Bursa de Excelență a Guvenului și Bursa Nominală pe domenii în anul 2021.

Bursa de excelență a Guvernului și Bursa pe domenii științifice se acordă anual, pentru un an calendaristic, pentru studenții-doctoranzi, care înregistrează performanțe academice deosebite, înmatriculați atât la forma de învățământ cu frecvență la zi, cât și cu frecvență redusă, finanțați din bugetul de stat, și în bază de contract. Valoarea lor lunară e de 2500 și, respectiv, 2000 de lei.

La concursul din anul 2021 au participat 38 de studenti  de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică а Moldovei, Academia de Studii Economice а Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Fаrmасiе „Nicolae Testemițanu” și Universitatea de Stat din Tiraspol.

Studenții din cadrul școlilor doctorale USM și al consorțiilor naționale, administrate de USM, în anul curent au câștigat 11 Burse de Excelență ale Guvenului și o  Bursa Nominală pe domenii științifice:

Tabac Tatiana, specialitatea științifică 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate, anul III, Școala doctorală Științe Economice și Demografice, Consorțiu: Institutul Național de Cercetări Economice, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea de Stat din Moldova.

Railean Veronica, specialitatea științifică 522.01. Finanţe, anul III, Școala doctorală Științe Economice și Demografice, Consorțiu: Institutul Național de Cercetări Economice, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea de Stat din Moldova.

Ciobanu Mihail, specialitatea științifică 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate, anul III, Școala doctorală Științe Economice și Demografice, Consorțiu: Institutul Național de Cercetări Economice, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea de Stat din Moldova.

Bolduma Viorel, specialitatea științifică 611.02. Istoria românilor (pe perioade), anul III, Școala Doctorală de Istorie, Arheologie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Morari Vadim, specialitatea științifică 134.01. Fizica şi tehnologia materialelor, anul IV, Școala Doctorală Științe Fizice, Consorțiu: Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”, Institutul de Energetică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea de Stat din Moldova.

Rusnac Anna, specialitatea științifică 141.02. Chimie coordinativă, anul III, Școala Doctorală de Științe Chimice, Universitatea de Stat din Moldova.

Bahșiev Aighiuni, specialitatea științifică 162.01. Genetică vegetală, anul III, Școala doctorală științe biologice, Consorțiu: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, Institutul de Ecologie și Geografie, Grădina Botanică (Institut), Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Darii Mariana, specialitatea științifică 133.04. Fizica stării solide, anul IV, Școala Doctorală Științe Fizice, Consorțiu: Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”, Institutul de Energetică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea de Stat din Moldova.

Vicol Crina, specialitatea științifică 145.01. Chimie ecologică, anul III, Școala doctorală Științe chimice și tehnologice, Consorțiu: Institutul de Chimie și Universitatea de Stat din Moldova.

Ureche Dumitru, specialitatea științifică 141.01. Chimie anorganică, anul III, Școala doctorală Științe chimice și tehnologice, Consorțiu: Institutul de Chimie și Universitatea de Stat din Moldova.

Cojocaru Irina, specialitatea științifică 572.02. Infodocumentare; biblioteconomie şi ştiinţa informării, anul II, Școala Doctorală de Științe Sociale, Universitatea de Stat din Moldova.

Boian Vladimir, specialitatea științifică 133.04. Fizica stării solide, anul III, Școala Doctorală Științe Fizice, Consorțiu: Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”, Institutul de Energetică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea de Stat din Moldova.

 Felicitări și succese în continuare!