Ziua internaţională a traducătorului la USM

Postat 26/09/2012 in categoria Anunturi

 

Traducătorul joacă un rol-cheie în dialogul între culturi. Alchimist al cuvântului, acrobat al verbului, alter ego, profesionist „în umbră” acesta contribuie la menţinerea diversităţii lingvistice, deschizând în acelaşi timp uşa către alte lumi, alte culturi.

Sărbătorită simbolic de Sfântul Ieronim, traducător „oficial” al Bibliei în secolul al 3-lea, Ziua Internaţională a Traducătorului (30 septembrie) a fost decretată în 1991 de Federaţia Internaţională a Traducătorilor pentru a sublinia importanţa profesiei de traducător şi a multilingvismului prin promovarea diversităţii lingvistice şi culturale.

Cu ocazia acestei zile, UNESCO şi Naţiunile Unite cheamă statele membre să sprijine această iniţiativă şi să protejeze diversitatea limbilor lumii, deoarece în conformitate cu Declaraţia Universală: „diversitatea culturală este la fel de necesară pentru omenire după cum este biodiversitatea pentru natură”.

În acest context, Catedra Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, din cadrul USM, marchează ziua profesională a traducătorului şi interpretului de conferinţă prin organizarea unui simpozion ştiinţific cu genericul „Terminologia multilingvă şi traducerea într-o societate multietnică”. Vă invităm să participaţi la acest eveniment pentru a face schimb de idei cu colegii şi tinerii care se lansează în domeniu, precum şi să aducem omagiu acelor meseriaşi ai cuvântului care contribuie la îmbogăţirea reciprocă a milioane de oameni în această lume.

Scurt istoric al Catedrei de Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată

Catedra Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată a fost fondată în anul 1996. În cadrul acesteia au activat şi activează cadre didactice cu un nivel de pregătire înalt, cu experienţă în domeniul teoriei şi practicii traducerii: dna Ludmila Zbanţ, profesor universitar, doctor habilitat în filologie, dna Angela Grădinaru, conferenţiar universitar, doctor în filologie, dna Gabriela Şaganean, conferenţiar universitar, doctor în filologie, dna Ludmila Clichici, doctor în filologie, dna Svetlana Corcodel, dna Rodica Caragia, dna Rodica Lupan, dna Irina Marchitan şi dna Eugenia Ziadeh, lectori universitari superiori, traducători autorizaţi pe lângă Ministerul Justiţiei din Republica Moldova. Să nu uităm şi de tinerii de la această catedră, care activează, de asemenea, ca traducători/interpreţi în cadrul diverselor birouri de traducere din ţară: Marina Belous, Olesea Bodean, Cristina Zbanţ, Mucerschi Natalia, Marchitan Ina, Buşilă Alina, Sîtnic Ina şi mulţi alţii, care s-au lansat deja şi în domeniul cercetărilor ştiinţifice, colaborând cu diverse instituţii de cercetare din ţară şi din străinătate.

Catedra Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată oferă studii de traducere – interpretariat, o specialitate ce atrage tot mai mult tinerii în condiţiile societăţii internaţionale multilingve, care necesită profesionişti ai comunicării interlingve şi interculturale. Viitorii translatori studiază aici cel puţin două limbi. Doar la această catedră – pe lângă engleză şi franceză (limbi de bază studiate tradiţional) – se mai studiază şi chineza, suedeza,  turca, poloneza, portugheza, araba, italiana sau spaniola, în acest scop fiind invitaţi profesori străini din China, Polonia, Turcia, Egipt, România, SUA, Portugalia, Belgia, Germania, Austria, Franţa. La câţiva ani după crearea catedrei, au fost dotate cu echipament performant cabinete multimedia, în care viitorii profesionişti ai traducerii sunt antrenaţi în simularea condiţiilor de traducere simultană, consecutivă şi cea asistată de calculator.

Astfel, istoria catedrei Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată nu stă pe loc, dezvoltându-se cu paşi vertiginoşi în această lume a multilingvismului şi a multiculturalismului.

CATEDRA TRADUCERE, INTERPRETARE ŞI LINGVISTICĂ APLICATĂ

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Vă invită

să participaţi la

Simpozionul ştiinţific cu genericul

 TERMINOLOGIA PLURILINGVĂ ŞI TRADUCEREA ÎNTR-O SOCIETATE MULTIETNICĂ

În dorinţa de a aduce un omagiu meseriei de traducător, la 1 octombrie 2012, de Ziua internaţională a traducătorilor, Catedra de Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul USM, organizează simpozionul ştiinţific cu titlul „Terminologia plurilingvă şi traducerea într-o societate multietnică”. La eveniment vor fi prezenţi traducători şi interpreţi consacraţi, precum şi reprezentanţi ai birourilor de traducere, invitaţi să discute despre propria experienţă: efort depus, metode şi strategii, greşeli, mici secrete ale meseriei, realizări etc. Simpozionul ştiinţific va consta din două ateliere. În cadrul primului atelier, intitulat „Rolul terminologiei în traducerea specializată”, animat de dna Ludmila Zbanţ, dr.hab., prof.univ., decan al Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, USM, se vor discuta aspecte generale privind traducerea şi interpretarea specializată, precum şi activitatea birourilor de traduceri. Atelierul doi „Diversitatea suporturilor în activitatea traducătorilor”, condus de dna Angela Grădinaru, dr., conf. univ., şef Catedră Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, se va axa pe dezbaterea unor probleme ce ţin de traducerea specializată și a suporturilor utile în activitatea traducătorilor. Atelierele vor avea loc la 1 octombrie 2012 în cadrul USM, blocul III, str. M. Kogălniceanu nr. 65, aula 301 şi vor începe la ora 12.40.

Agenda  SIMPOZIONULUI

торговая сеть слаталобановский александр досьеукладки фотостоматология