Joi, 18.02.2021, în sala „Allied Testing” a USM, blocul IV, în contextul evenimentelor consacrate aniversării a 75 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova, Departamentul Economie, Marketing și Turism din cadrul Facultății de Științe Economice a organizat a II-a ediție a Seminarului interactiv „Experiența mea la USM”. Evenimentul s-a desfășurat în format mixt: cu prezența fizică în sală, respectat fiind numărul de 20 de persoane, dar și pe Zoom, și în transmisiune LIVE pe pagina de Facebook a Departamentului.

Conceptul evenimentului a fost gândit și realizat de un nucleu de studenți din grupele MK1801, MK1802, în cadrul disciplinei „Marketing inovațional”, având drept scop prezentarea specialității „Marketing și logistică”.

La seminarul interactiv „Experiența mea la USM” au participat, în calitate de invitați, elevi de la următoarele instituții de învățământ ale capitalei: Instituția Publică Liceul Teoretic (IPLT) „Ion și Doina Aldea-Teodorovici, IPLT „Aristotel”, IPLT „Ion Creangă”, IPLT „Liviu Rebreanu”, IPLT „Tudor Vladimirescu”, IPLT „Nicolae Iorga” și Colegiul de Medicină (Chișinău).

Seminarul s-a desfășurat în câteva etape:

Etapa I: Deschiderea evenimentului

        Dna Galina Ulian, dr. hab., prof. univ., decan al Facultății de Științe Economice a venit cu un cuvânt de salut, menționând rolul pe care îl ocupă USM-ul în mediul educațional universitar din Republica Moldova, vorbind în special despre oferta educațională a Facultății de Științe Economice. De asemenea, doamna decan a subliniat că speră să se reîntâlnească cu liceenii, prezenți astăzi, deja în calitate de viitori studenți la adunarea generală a anului I, din cadrul facultății, în data de 1 septembrie 2021.

Dna Maria Hămuraru, dr., conf. univ., șef Departament Economie, Marketing și Turism, a felicitat liceenii pentru curajul de a veni în vizită într-o instituție de învățământ superior, prezentându-le evenimentul care se desfășoară al doilea an consecutiv.

A salutat prezența invitaților și dna Veronica Bulat, dr. lect. univ., titularul cursului „Marketing inovațional”, vorbindu-le despre planul seminarului, despre semnificația mascotei verzi a acestuia, dar și despre importanța înțelegerii locului marketingului și logisticii în viața unei societăți moderne.

Etapa II: Prezentarea conceptului de Marketing și Logistică

Studentele Elena Beregoi și Olivia Burlacov au ales metoda activ-participativă de prezentare a specialității „Marketing și logistică” care i-a făcut pe cei prezenți să-și demonstreze deschiderea, să se implice, să interacționeze, să creeze și să lucreze în grup, convingându-se că la USM metodele de predare și cursurile sunt moderne, inovative.

Etapa III: Simularea unei cercetări de piață

În acest experiment au fost antrenați toți cei prezenți la eveniment. Liceenii au fost repartizați în 4 grupe a câte 3 (1 – marketer, 2 – logiști) la care s-a alăturat câte un student în calitate de coordonator de grup. Sarcina a fost să elaboreze un produs, selectând tipul de aprovizionare, să estimeze costul de producție, prețul de vânzare și să prezinte produsul pe piață pentru identificarea consumatorului potrivit.

Produsele au fost prezentate de elevii:

Mădălina-Mihaela Antoci (Colegiul de Medicină, Chișinău)

David Plop (IPLT ”Tudor Vladimirescu”)

Elena Botnaru (IPLT ”Ion Creangă”)

Iulian Chichioi (IPLT ”Ion Creangă”)

        Toți cei prezenți au căzut de acord că elevii au demonstrat ingeniozitate, talent, dedicație și s-au descurcat de minune, așa încât pot cuteza cu încredere să devină studenți la USM, la Facultatea de Științe Economice, specialitatea „Marketing și logistică”.

Etapa IV: Amprenta personală

Participanții la eveniment au fost rugați să lase pe amprenta figurativă simbolică a propriei mâini un mesaj anonim cu referire la:

Elevii – care sunt criteriile după care se conduc, atunci când își aleg instituția în care doresc să-și continue studiile;

Studenții – care sunt rezultatele obținute în baza studiilor la USM.

Toate amprentele au completat simbolic stejarul care simbolizează vârsta de 75 de ani ai USM. Urmează să fie studiate pentru a înțelege de ce au nevoie tinerii pentru a se integra și a activa cu succes în mediul academic al USM.

Etapa V: Încheierea evenimentului

Invitații au prezentat câte un feedback al participării lor în cadrul Seminarului „Experiența mea la USM”, a fost efectuată poza de grup, fiecare primind câte o diplomă de participare și un balon de culoare verde care simbolizează mugurele gata să înverzească primăvara, dar și alegerea parcursului de formare profesională pe care urmează să o facă liceenii.

Sperăm ca eforturile conjugate ale organizatorilor acestui frumos eveniment să determine cât mai mulți tineri să vrea să facă parte din marea familie a USM-ului, înscriindu-se în pleiada de tineri care vor construi o economie înfloritoare, fiind pilonii principali ai societății moderne și în curs de dezvoltare. Astfel, optând pentru specialitatea „Marketing și logistică” din cadrul Departamentului Economie, Marketing și Turism al Facultății de Științe Economice, vor îmbrățișa o profesie modernă, extrem de solicitată pe piața muncii și de interes sporit pentru domeniul economiei.