Duminică, 21 februarie 2021, în Sala „Allied Testing” a USM, blocul IV, Departamentul Economie, Marketing și Turism (Departament EMkT) al Facultății de Științe Economice a marcat în colaborare cu Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova (ANTRIM) Ziua Internațională a Ghizilor de Turism. Evenimentul s-a desfășurat în format mixt: cu prezență fizică în sală, respectat fiind numărul admis de 20 de persoane, și în transmisiune LIVE pe pagina de Facebook a Departamentului.

Evenimentul a fost deschis de dna Maria Hămuraru, dr. conf. univ., șef Departament EMkT, care le-a urat bun venit tuturor participanților: studenți, profesori USM, echipei ANTRIM, felicitându-i pe ghizi, aducându-le „mulțumiri pentru dedicația în activitatea lor profesională în vederea extinderii patrimoniului cultural național, natural și antropic”.

Cu felicitări și cuvinte de salut li s-a adresat tuturor celor prezenți în sală și on-line dna Otilia Dandara, dr. hab., prof. univ., prorector pentru activitatea didactică a USM, care a reiterat importanța conlucrării active cu mediul academic și profesional din domeniu, de care a dat și dă dovadă cu prisosință FȘE și Departamentul EMkT, căci doar astfel poate fi creat un mediu propice de formare profesională de calitate, ajustat la cerințele timpului.

Dna Galina ULIAN, dr. hab, prof. univ., decan al FȘE a subliniat semnificația evenimentului în contextul aniversării a 75 de ani ai USM și importanța instituției numărul unu din țară de a aduce aport considerabil în fortificarea cu cadre pentru toate domeniile economiei naționale, inclusiv în cel al turismului, care devine tot mai actual în contextul impactului semnificativ al ramurii asupra dezvoltării economiei țării.

Partenerul și oaspetele de onoare al workshop-ului tematic Ziua Internațională a Ghidului turistic la USM, dna Victoria Bucătaru, director ANTRIM, a prezentat proiectele și realizările Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova, subliniind importanta ramurii pentru economia Republicii Moldova, pentru vizibilitatea ei, utilitatea profesiei în contextul actual, dar și în special necesitatea pregătirii unor profesioniști adevărați în domeniu, cu multiple cunoștințe și abilități, specialiști care vor dezvolta inclusiv în cadrul ANTRIM ramura turismului. Dna Bucătaru a vorbit despre numeroasele și diversele campanii eficiente de PR și comunicare ale ANTRIM: „Be our guest”, „Redescoperă Moldova!”, inclusiv cele desfășurate offline în anul 2020, an pandemic: „Hai la mine acasă!”, „Colindă Moldova!” etc., despre expozițiile organizate cu succes de grupurile de lucru din cadrul ANTRIM care au propulsat vizibilitatea țării. Cu atât mai importantă este misiunea ghizilor de a deveni ambasadori ai țării noastre, ai culturii noastre. Planurile de viitor ale organizației sunt frumoase, multe dintre ele le-a dat peste cap pandemia, dar prin eforturi conjugate sperăm să se revină la normal, iar activitățile ramurii să fie reluate și dezvoltate. ANTRIM este unica asociație din RM care a obținut acreditarea WTTC Safe Travels, prin intermediul căreia mulți antreprenori din domeniul turismului au primit certificarea Safe Travels. Totodată, ANTRIM a contribuit la implementarea cadrului normativ-regulatoriu al industriei turismului, astfel serviciile de turism rural vor putea fi prestate în baza patentei de întreprinzător.

Toți cei prezenți la eveniment s-au putut convinge și descoperi cu plăcere că generația tinerilor ghizi în devenire are ce oferi domeniului, există potențial, dorință, entuziasm. Mai multe grupuri de studenți au realizat prezentări, demne de toate laudele. Cei din grupul: Iana Gribincea, Anastasia Greceanîi, Tamara Rotari și Timur Comlionoc au vorbit despre „Istoria dezvoltării ghidajului turistic”, iar Aliona Salagub, Romina Verstiuc, Iana Chirova, Marcela Drăguțan, Elena Țăranu ne-au prezentat o călătorie în spațiu și timp cu denumirea „Curiozități despre Chișinău”. În an aniversar tema prezentării grupului de studenți Andrei Leva, Mariana Nistor, Vasile Mereacre și Andrei Jurciuc „USM – destinație turistică” a fost de interes sporit pentru publicul larg.

Au urmat apoi activități didactice interactive, jocuri. Ca la finalul evenimentului fiecare dintre cei prezenți să primească câte o diploma de participare la workshop-ul tematic Ziua Internațională a Ghidului turistic la USM.

Aducem sincere felicitări organizatorilor evenimentului, dar în special ghizilor și studenților, care deja fac și ei parte din mediul profesional ales, urându-le tuturor sănătate și reiterând faptul cât de importantă e meseria lor în dezvoltarea noilor orizonturi ale cunoașterii, promovării valorilor, tradițiilor, culturii țării noastre, aducerii aportului său cât mai considerabil ramurii în contextul economiei RM și să nu uite că turismul contribuie nu doar la satisfacerea nevoilor materiale, ci si la satisfacerea nevoilor spirituale ale oamenilor, căci: „Orice pas al unei călătorii devine o aventură a cunoașterii; la fiecare pas mori și învingi de bucurie, ineditul te face să renaști, natura te reînalță pe soclul fiecărei zile, martor la propriul miracol”, fapt care trebuie să-i determine să-și facă meseria cu mare dăruire.

La mai mult și la mai mare tuturor celor dedicați și implicați în această minunată profesie! Cât mai multe duminici ale cunoașterii în viață!