VALENTINA BODRUG-LUNGU, dr. hab., conf. univ.

Bazele cariierei distinsei doamne Valentina Bodrug-Lungu  au fost puse în anii 1978-1983, când şi-a făcut studiile la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Chişinău (USM). Din anul 1985, începe să activeze în calitate de lector universitar. În 1985-1988, şi-a făcut studiile de doctorat la Universitatea de Stat din Moscova, obţinând titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe istorice. Din 1989 până în prezent, muncește în cadrul USM, avansând de la lector universitar la doctor, conferenţiar universitar și, în scurt timp, va obține și diploma de profesor universitar. În 2009, a susţinut cu succes teza de doctor habilitat în pedagogie, valorificând roadele muncii de ani de zile într-un domeniu ştiinţific de pionierat. Fructuoasa activitate ştiinţifico-didactică a dnei Bodrug-Lungu s-a axat pe următoarele dimensiuni:

Dimensiunea didactică. Pe parcursul acestor ani, dna doctor a elaborat şi a predat următoarele cursuri: Psihopedagogia familiei, Gender şi educaţie, Psihosexologie şi educaţie sexuală, Violenţa domestică etc. Cunoscută în rândul studenților drept „Madam Gender”, pentru fiecare curs a fost elaborat curriculumul şi setul de materiale didactice respectiv. Aceste cursuri, de ani buni, se află în topul preferinţelor studenţilor şi ale masteranzilor noştri. De peste 10 ani, este coordonatoarea Programului de Masterat ”Consiliere pentru probleme de familie”.

Dumneaei şi-a adus contribuţia la conceptualizarea „Educaţiei pentru sănătate” în sistemul de învăţământ preuniversitar din Republica Moldova, promovând în mod extins și avizat educația pentru echitate de gen și șanse egale.

Dimensiunea Cercetare. Pe parcursul anilor, dna Bodrug-Lungu a efectuat cercetări asupra dimensiunii de gen în educaţie, rezultatele cărora şi-au găsit reflectare în teza de doctor habilitat în pedagogie „Teoria şi metodologia educaţiei de gen” (2009). În cadrul activităţii ştiinţifice au fost fundamentate Concepţia pedagogiei de gen; Concepţia şi Paradigma educaţiei de gen etc. Totodată, sfera interesului științific cuprinde mai multe subiecte: familia din perspectivă de gen, abilitarea socială și politică a femeilor, valorificarea dimensiunii de gen în politicile publice în sănătate, politică, schimbările climatice, securitate și apărare, etc. În această perioadă, dumneaei a fost coordonator ştiinţific a numeroaser teze de licenţă şi master în domeniul respectiv. Sub conducerea dumneaei, 2 doctorande (din Israel și din Republica Moldova) au susținut cu succes tezele de doctor în pedagogie. La fel, a participat în calitate de recenzentă la susţinerea tezelor de docto, dar şi ca membră și președintă a Consiliului ştiinţific specializat. Din noiembrie 2010, a fost preşedintă, apoi membră a Seminarului ştiinţific specializat – Pedagogia Generală de la USM. În perioada 2012-2017, a activat ca membră a Consiliului de experți al CNAA. În perioada 2018-2021 – expertă a Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale.

Până în prezent, dna Bodrul-Lungu a publicat 145 lucrări științifico-didactice, inclusiv manuale, monografii, ghiduri metodologice şi articole ştiinţifice în Republica Moldova, SUA, România, Russia, Ukraina.

Dimensiunea Politici educaţionale se focalizează pe următoarele aspecte:

  • a contribuit în calitate de expertă la elaborarea Legii nr.5 Cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (unde este stipulat accesul egal la educaţie, art.13);
  • a participat în calitate de expertă la elaborarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 în Republica Moldova, care include şi sfera educaţiei;
  • a contribuit la elaborarea Legii nr 45 Cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie și a Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023 și a Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia;
  • a realizat expertiza de gen a Curriculumului naţional; a Standardelor educaționale pentru învățământul preșcolar;
  • s-a implicat la conceptualizarea şi includerea „Educaţiei pentru sănătate”, în sistemul de învăţământ preuniversitar și a Educației de gen în sistemul de învățământ universitar
  • este expertă naţională și internațională în probleme de gen, reprezentând ţara la diverse simpozioane şi comisii internaţionale în Austria, Bulgaria, România, Ukraina, Russia, SUA, Germania, Franța, Armenia, Kazahstan, Marea Britanie, Slovacia, Cehia, Italia, Filipine.

Dimensiunea managerială Un loc aparte în activitatea dnei Bodrug-Lungu îl ocupă calitatea de preşedintă al ONG Gender-Centru și a Platformei pentru Egalitate de Gen (în bază de voluntariat).  Pe parcursul mai mult ani, a activat în calitate de membră a Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi, de membră a Consiliului Naţional pentru Participare pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova, de membră a Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional (2014-2020). A reprezentat Republica Moldova la diverse foruri internaționale, la consultări cu Comisia Europeană, ECOSOC, UN DESA, Comitetul CEDAW (New York, Geneva, Strasbourg). Doamna Bodrug-Lungu a colaborat cu diverse structuri precum UNDP, UNWomen, UNFPA, UNICEF, UNESCO, WHO, OSCE în Moldova ș.a.

În anul 2012, a fost decorată cu Ordinul Gloria Muncii de către Președintele Republicii Moldova pentru activitate prodigioasă în promovarea egalității de gen.

Dimensiunea Familie. Dna Bodrug-Lungu are o viață reușită de familie, alături de dl Valeriu Lungu, educând împreună două fete minunate Victoria și Daniela. Se bucură de stima și recunoștința celor apropiați, fiindu-i apreciată sensibilitatea, hărnicia, mărinimia și perseverența.

În numele colegilor de la USM, care o cunoaștem și o prețuim pentru efortul și inteligența sa, pentru dedicare și insistență, o felicităm cordial cu ocazia aniversării frumoase, urându-i sănătate și roade frumoase în continuare, culese de pe ogorul pe care a semănat cu dărnicie și sacrificii. Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare pașii și să vă protejeze. LA MULȚI ANI!

PDF