Cu ocazia celebrării aniversării celor 75 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova la 24 februarie 2021 sub egida Departamentului Drept Internațional și European și-a desfășurat lucrările masa rotundă la care a fost abordat subiectul ”Rolul și impactul Dreptului Internațional în procesul de stabilire și menținere a relațiilor Republicii Moldova pe arena internațională”. Evenimentul se înscrie în lista acțiunilor realizate pe parcursul anului 2021 de către membrii Departamentului Drept Internațional și European, având drept scop organizarea întâlnirilor cu personalități notorii, absolvenți ai Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. În acest context, primul invitat a fost Domnul Eugeniu REVENCO, Secretar General al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

            Domnul REVENCO, după absolvirea Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova în anul 1996, capătă experiență impresionantă în domeniul dreptului internațional și relațiilor internaționale. Este diplomat de carieră. În activitatea sa în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a exercitat mai multe funcții în special în Direcția Drept Internațional și Tratate. În perioada anilor 2015-2019 Domnul REVENCO a fost Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Letonia. Lucrările mesei rotunde au fost moderate de Dna Olga DORUL, șef Departament Drept Internațional și European.

            Evenimentul a fost deschis de Dna Veronica MOCANU, doctor în drept, conferențiar universitar, prodecan al Facultății de Drept, care a salutat participanții și a menționat importanța unor asemenea întruniri în vederea asigurării unui parteneriat efectiv întru asigurarea pregătirii profesioniștilor de înaltă calitate în cadrul Facultății de Drept pe potriva așteptărilor reprezentanților pieței muncii.

            În discursul său în fața studenților Ciclului I și studenților Ciclului II (programele de master Drept Internațional și Drepturile Omului) Domnul REVENCO a trecut în revistă avantajele și punctele slabe ale carierei în serviciul diplomatic. O carieră de succes în domeniu presupune o pregătire temeinică în materie dar și anumite trăsături personale cum sunt: empatia, curiozitatea, deschiderea și capacitatea de a face compromisuri.

            Cu referire la subiectul întâlnirii, înaltul oaspete a subliniat importanța dreptului internațional în calitate de cel mai important instrument de asigurare a ordinii mondiale, dar și a evocat principalele provocări atât în procesul de realizare a dreptului internațional, cât și în activitatea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în ultimii ani.

            În viziunea dlui REVENCO politica externă presupune obiective mari, iar diplomația este instrumentul de realizare a obiectivelor mari reprezentate de trinomul: interesele statului, interesele particularilor, comerțul internațional.

            La lucrările mesei rotunde au participat cadrele didactice ale Departamentului Drept Internațional și European, care au profitat de ocazie și au adresat întrebări privind subiectele aflate pe ordinea de zi a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene: relațiile Republicii Moldova cu statele vecine, evoluția calitativă a cooperării statului nostru cu alte state, protecția mediului ambiant, securitatea cibernetică și amenințările hibride la adresa securității statelor.

             La final, Secretarul General al Ministerului Afacerilor Externe s-a referit la oportunitățile de angajare în cadrul instituției pe care o reprezintă, anunțând ultimele schimbări în politica instituțională în materia angajării tinerilor specialiști. Printre recomandările făcute de onorabilul oaspete studenților ciclului I și ciclului II s-au numărat: studierea culturii, civilizațiilor și limbilor străine, în special limbii franceze, japoneze, chineze, arabe, germane, turce; participarea la școlile de vară în domeniul dreptului internațional, dreptului mării, dreptului internațional umanitar; comunicarea și stabilirea rețelelor de comunicare în cadrul Facultății de Drept; urmărirea activității Comisiei de Drept Internațional.

            Departamentul Drept Internațional și European mulțumește pe această cale Domnului Eugen REVENCO pentru receptivitatea, timpul și atenția acordate în vederea realizării mesei rotunde și reiterează intențiile de noi colaborări în domeniul cercetării și aplicării dreptului internațional.